ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มกราคม 2565

ฯพณฯ นายราม นาถ โกวินท์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย กรุงนิวเดลี

ในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอินเดีย ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอินเดียมีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข้าพเจ้ามีความชื่นชมในความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างประเทศ และประชาชนของเราทั้งสอง ทั้งยังเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศไทยจะมุ่งมั่นสร้างเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่มีมายาวนานระหว่างทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และด้านสาธารณสุข ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง