ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ ที่จังหวัดนราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ ณ ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4513 อำเภอระแงะ จำนวน 150 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดดักสังหารเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนประจำชุดคุ้มครองตำบลกาลิซา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 และจากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามซุ่มยิงใส่ฐานกองร้อยทหารพรานที่ 4513 ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ เมื่อวันที่ 3 มกราคมที่ผ่านมา

จากนั้น เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4809 อำเภอสุไหงปาดี จำนวน 150 ชุด โอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่

นอกจากนี้ เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4902 อำเภอจะแนะ เชิญถุงพระราชทาน ซึ่งเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 150 ชุด ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ จากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน และวันที่ 26 ธันวาคม 2564

เวลา 10.35 น. เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 2002 อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 100 ชุด ประกอบด้วย อาสาสมัครทหารพราน ตำรวจ และอาสาสมัครรักษาดินแดน พร้อมกันนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จากนั้น เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยประชุมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

เสร็จแล้ว เดินทางไปยังโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนฯ ที่มีการเตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอน รุ่นที่ 12 ปัจจุบัน โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดสอนหลักสูตรวิชาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์, ช่างซ่อมรถยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตร, ช่างเชื่อม และช่างไฟฟ้า ใช้เวลาเรียน 1 ปี รับนักเรียนจำนวน 80 คน โดยเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้ารับการฝึกอบรม จะได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างตนเอง สร้างครอบครัว สังคม และอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

ในตอนบ่าย เดินทางไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 และหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานี ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการติดตามคนร้าย จนเกิดการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา รวมทั้ง มอบแก่อาสาสมัครทหารพรานที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนซุ่มยิงใส่จุดตรวจหน้าฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4513 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 บ้านลาแป หมู่ที่ 2 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565 และได้รับบาดเจ็บถูกกระสุนยิงทะลุต้นขาเหนือเข่าด้านซ้าย การได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวอื่นในหมวด