ข่าวในพระราชสำนัก

รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคสุกร ที่จังหวัดกำแพงเพชร

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน อาทิ เครื่องอุปโภคบริโภค ถุงมือ น้ำยาฆ่าเชื้อ ปูนขาว จำนวน 250 ชุด ไปมอบแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคสุกร ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้แทนรับมอบฯ

จังหวัดสุโขทัย มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร โดยขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1,070 คน มีสุกรในพื้นที่กว่า 76,000 ตัว ในช่วงเดือนมีนาคม ถึงธันวาคม 2564 พบการระบาดของโรคอหิวาต์สุกรในพื้นที่ 8 อำเภอ จาก 9 อำเภอ มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 125 คน ได้แก่ อำเภอเมือง, อำเภอคีรีมาศ, อำเภอกงไกรลาศ, อำเภอศรีสัชนาลัย, อำเภอศรีสำโรง, อำเภอสวรรคโลก, อำเภอศรีนคร 1 และอำเภอทุ่งเสลี่ยม ส่วนการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ยังไม่มีรายงานการเกิดโรคฯ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ซึ่งกรมปศุสัตว์โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย มีการเฝ้าระวังโรคดังกล่าวอย่างเข้มงวด

ข่าวอื่นในหมวด