ห้องข่าวภาคเที่ยง

ข่าว Fake Fake : ข่าวปลอม ทาปิโตรเลียมเจลลีในรูจมูก ช่วยดักจับฝุ่น PM2.5

ห้องข่าวภาคเที่ยง - ช่วงที่โควิดก็เยอะ ฝุ่นก็แยะ หลายคนหาวิธีการดูแลตัวเอง มีการแชร์ข้อความหากทาปิโตรเลียมเจลลีในรูจมูก ช่วยดักจับฝุ่น PM2.5 ไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย เราตรวจสอบข้อมูล พบว่าเป็นข่าวปลอม

จากมีการแชร์ข้อความผ่านสื่อออนไลน์ว่าการ ทาปิโตรเลียมเจลลีในรูจมูก ช่วยดักจับฝุ่น PM2.5 ไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อมูลนี้ เป็นข้อมูลเท็จ

เบื้องต้นยังไม่มีงานวิจัยรองรับว่าสามารถป้องกันฝุ่น PM2.5 ได้ สำหรับวิธีการป้องกันฝุ่นควรใส่หน้ากากอนามัย ที่สามารถกรองได้อย่างน้อย 95% ขึ้นไปหรือที่เรียกกันว่า N95 โดยปิโตรเลียมเจลลี เป็นสารที่ได้มาจากการกลั่นน้ำมันดิบ เมื่อนำไปผ่านกระบวนการกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตรายออกไปก็จะสามารถนำมาใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ไม่ละลายน้ำ สามารถเคลือบผิวไม่ให้น้ำระเหยออกไป จึงนิยมนำมาใช้ทาผิวเพื่อป้องกันผิวแห้ง

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://www.fda.moph.go.th หรือโทร. 0 2590 7000