7HDร้อนออนไลน์

มหาสารคาม พบคลัสเตอร์โรงงานแหอวน ติดเชื้อแล้ว 65 คน

วันที่ 27 มกราคม 2565 จาการรายงานสำนักงานสาธารณสุขพบคลัสเตอร์ใหม่ 1 คลัสเตอร์  เป็นคลัสเตอร์โรงงานแหอวน อ.เมืองมหาสารคาม พบผู้ติดเชื้อรวม 65 คน โดยคลัสเตอร์นี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม พบมีแรงงานเมียนมามีอาการป่วย ก่อนเดินทางไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลมหาสารคาม พบติดเชื้อ 7 คน ต่อมาวันที่ 23 มกราคม เจ้าหน้าสาธารณสุขร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจค้นหาเชิงรุกในโรงงานจำนวน 104 คน ด้วยวิธี ATK  พบผลเป็นบวก 26 คน แบ่งเป็นแรงงานไทย 9 คน และแรงงานเมียนมา 17 คน วันที่ 24 มกราคม ตรวจค้นหาเชิงรุก 403 คน พบผลเป็นบวก 2 คน เป็นแรงงานไทยทั้ง 2 คน และล่าสุดเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ตรวจอีกครั้ง พบผู้ติดเชื้อยืนยันอีก 30 คน รวมพบติดเชื้อจากคลัสเตอร์โรงงานนี้แล้วจำนวน 65 คน

โดยโรงงานแห่งนี้มีพนักงานทั้งสิ้น 652 คน แบ่งเป็นแรงงานไทย 596 คน แรงงานเมียนมา 56 คน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้วจำนวน 648 คน คิดเป็น 99.38% ของพนักงานทั้งโรงงาน ทำให้ภาพรวมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในระลอกมกราคม พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 1,794 คน กำลังรักษา 957 คน รักษาหายวันนี้ 36 คน รักษาหายสะสม 836 คน และมีผู้เสียชีวิต 1 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง