7HD ร้อนออนไลน์

"ประวิตร" ประชุมด่วน!! เร่งสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนทั้งผู้ใช้รถและคนเดินเท้า ยึดหลัก 3 ข้อ

วันนี้ (27 ม.ค.65) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ หรือ นปถ. โดยมี พลงอ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รวมถึง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึง หน่วยงานภาคีเข้าร่วมการประชุม โดยเป็นการประชุมผ่านการถ่ายทอดระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเข้าร่วมประชุมด้วย

โดยวาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ มีเป้าหมายลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน การจัดการทางเดินเท้าให้ปลอดภัย รวมถึง กรณีอุบัติเหตุรถชนคนบริเวณทางข้าม และผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความปลอดภัยในระยะยาว ให้กับกลุ่มคนเดินเท้าที่ต้องยึดหลัก 3 ข้อ คือ

1. ยึดหลักกฎหมาย โดยการเพิ่มโทษกรณีผู้ขับขี่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจร รวมถึง ให้เป็นฐานความผิดที่ต้องตัดคะแนนความประพฤติของผู้ขับขี่ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย และติดตั้งกล้องวงจรปิดกล้องตรวจจับความเร็วในจุดเสี่ยงอันตราย อาทิ บริเวณทางร่วมทางแยกและทางข้าม ตลอดจนจัดทำข้อมูลประวัติอิเล็กทรอนิกส์ และ การกระทำความผิดของผู้ขับขี่ รวมถึงข้อมูลทะเบียนรถยนต์

2. มาตรการด้านถนน ที่จะต้องมีการปรับปรุงให้มีมาตรฐานทางวิศวกรรมจราจร บริเวณทางข้ามให้มีมาตรฐานความปลอดภัย โดยเฉพาะการชะลอความเร็วของรถ ก่อนถึงทางข้ามการจัด ทำเส้นทางข้ามและข้อความบนพื้นถนน การติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณในจุดที่เหมาะสม มองเห็นได้ชัดทั้งผู้ขับขี่และผู้เดินเท้า ที่สำคัญต้องมีการติดตั้งสัญญาณไฟสำหรับคนข้าม

3.มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนน ขอให้มีการร่วมรณรงค์สร้างความเข้าใจ ถึงการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความปลอดภัยในระยะยาวให้กับกลุ่มผู้เดินเท้า เป็นสำคัญ

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ นปถ. ถึงผลประชุม ว่าแนวทางการสร้างความปลอดภัยทางถนน ไม่ใช่แค่เฉพาะทางม้าลาย โดยจะนำแนวทางการหารือวันนี้ เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อนำไปสู่การแก้ไขกฎหมาย รวมถึงการปรับปรุงทางข้าม โดยยอมรับว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ที่มีทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการใช้รถใช้ถนน โดยระยะสั้นจะเป็นการรณรงค์ให้คนใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาท เนื่องจากอุบัติเหตุต่างๆ เกิดจากคน เป็นหลัก เพราะกฎหมายมีอยู่แล้ว จึงต้องเน้นย้ำให้ระมัดระวังและสร้างความตระหนักรู้ 

ขณะที่มาตรการระยะยาว จะต้องมีการแก้ไขหรือเพิ่มกฎหมายเพื่อดูความปลอดภัยทั้งหมด ไม่เฉพาะแต่กรณี หมอกระต่าย เพราะเรื่องดังกล่าวนั้นจะต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมาย เป็นหน้าที่ของฝ่ายกฎหมายต้องดำเนินการ ซึ่งวันนี้เป็นมาตราที่ทำต่อเนื่องจากที่ผ่านมา และกระแสเหตุที่เกิดกับหมอกระต่าย ก็จะเป็นแรงผลักดันให้การแก้ไขกฎหมายทำให้เร็วขึ้น