7HDร้อนออนไลน์

"ศรีสุวรรณ" จี้ปลดเลขา คปภ. บกพร่อง ทำบริษัทประกัยภัยล้ม

ความคืบหน้าประกันโควิด เจอจ่ายจบ วันนี้ (28 ม.ค.65) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้ทำหนังสือด่วนร้องเรียนไปถึงปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ขอให้พิจารณาให้เลขาธิการ คปภ.พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่จนเป็นเหตุให้บริษัทประกันภัยต้องล้มไปแล้วหลายบริษัท กระทบต่อผู้ซื้อประกันและพนักงานเป็นจำนวนมาก ล่าสุดคือ บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด(มหาชน) ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้

นายศรีสุวรรณ ระบุว่า เลขาธิการ คปภ.อาจใช้ดุลยพินิจไปโดยมิชอบในการออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 ในการให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยในบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย ทั้งๆที่บริษัทประกันภัยเหล่านั้นได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนในการขายประกัน “เจอ จ่าย จบ” ให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อคุ้มครองดูแลผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 แต่มีเงื่อนไขว่าบริษัทสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ แต่ต้องบอกกล่าวผู้เอาประกันล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ในทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวเชื่อว่าทำให้บริษัทประกันภัยต่างๆ ยอมเสี่ยงที่จะไปขายประกันภัยประเภท เจอ จ่าย จบ ได้ เพราะหากมีปัญหาก็เชื่อว่า คปภ.จะอนุญาตให้แก้ไขสัญญาในกรมธรรม์ได้
          
แต่เมื่อบริษัทประกันภัยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างรุนแรงเป็นเหตุให้ต้องขาดสภาพคล่อง โดยบริษัทประกันภัยต่างๆ พยายามเรียกร้องให้ คปภ.อนุญาตให้บริษัทประกันภัยแก้ไขสัญญาในกรมธรรม์โดยยกเลิก "เจอ จ่าย จบ" เปลี่ยนมาเป็นการดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ซื้อกรมธรรม์จนหายเป็นปกติ แต่เลขา คปภ.กลับไม่ยินยอม จนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้บริษัทประกันภัยหลายบริษัทขาดสภาพคล่องจนต้องล้มไป

ผู้ที่ซื้อประกันยังไม่สามารถไปเคลมความเสียหายได้ พนักงานลูกจ้างบริษัทประกันนับร้อยนับพันชีวิตต้องตกงานฉับพลัน แม้จะอ้างว่ามีกองทุนประกันภัยคอยดูแล แต่กองทุนก็ไม่สามารถตอบโจทย์ โดยปัญหาเกิดขึ้นจากการบริหารงานผิดพลาด บกพร่อง ของเลขาธิการ คปภ. โดยชัดแจ้ง ซึ่งชอบที่คณะกรรมการ คปภ.จะต้องใช้อำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาให้เลขาธิการ คปภ.พ้นจากตำแหน่ง แล้วเสนอ รมว.คลังแต่งตั้งคนใหม่มาแทนที่โดยเร็วต่อไป  แต่หากยังเพิกเฉยสมาคมฯ จะนำความไปร้อง ป.ป.ช.ต่อไป