ห้องข่าวภาคเที่ยง

ปรับโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น

ห้องข่าวภาคเที่ยง - หลังจากที่ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ประกาศหลักการ การพิจารณาโรคโควิด-19 ให้เป็นโรคประจำถิ่น ล่าสุด หมอธีระวัฒน์ หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์​สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โพสต์คำถาม 7 ข้อ ถามถึงความพร้อมที่จะให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น

การพิจารณาให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น ประกอบด้วย 3 หลักเกณฑ์ ได้แก่ อัตราป่วยเสียชีวิตไม่เกิน 1 ต่อ 1,000 คน ถ้าเกินก็แสดงว่ายังรุนแรงอยู่ ประชาชนต้องมีภูมิต้านทานเพียงพอ ด้วยการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม 80% ของประชากร ที่สำคัญระบบการรักษาพยาบาล ที่มีประสิทธิภาพรับมือการระบาดได้

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีแนวความคิดว่า โควิด-19 ระบาดมาเป็นเวลากว่า 2 ปีแล้ว และลักษณะการระบาดมีทิศทางดีขึ้น อยู่ภายใต้การควบคุม ไม่มีลักษณะรุนแรง และเป็นตามหลักวิชาการ จึงต้องบริหารจัดการให้โรคนี้กลายเป็นโรคประจำถิ่น

หลังจากที่หลักเกณฑ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ทาง ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์​สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้โพสต์ข้อความ ถามถึงความพร้อมในการบริหารจัดการโรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น ได้แก่

1.โควิด-19 ไม่ได้อยู่ในโรคติดต่ออันตราย?

2.ไม่ต้องมีการตรวจคัดกรอง หรือ แยกกักตัว?

3.ไม่ต้องมีการรายงานสถานการณ์?

4.ถ้าเป็นการรักษาต่อไปนี้ ให้ใช้สิทธิของแต่ละคนรักษาเหรอ เช่น ผู้ติดเชื้อใช้สิทธิบัตรทองของตนเองรักษา

5.ไม่ต้องมีการชดเชย เยียวยา การประกอบธุรกิจค่าเสียหาย?

6.การตรวจที่เกี่ยวกับโควิด-19 หลังจากนี้ ต้องเสียเงินเอง?

7.วัคซีนที่ใช้อยู่ในตอนนี้ เป็นวัคซีนที่ถูกนำมาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับประเทศไทยแล้ว หากพบกรณีได้รับผลข้างเคียงจากวัคซีนโควิด-19 ยังสามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้ จาก สปสช. หรือไม่?

ทั้งหมดนี้เป็นคำถามที่ หมอธีระวัฒน์ อยากเห็นการชี้แจง เพื่อสิทธิประโยชน์ของประชาชน ก่อนที่จะประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น

สำหรับการปรับให้โรคโควิด-19 กลายเป็นโรคประจำถิ่น หมายถึง กรณีที่โควิด-19 ยังไม่หายไปไหน แต่จะกลายเป็นโรคติดเชื้อตามฤดูกาล เหมือนไข้หวัดใหญ่