ห้องข่าวภาคเที่ยง

ผู้ใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิเพิ่มกว่า 37%

ห้องข่าวภาคเที่ยง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คาดช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้มีผู้โดยสารเดินทางเพิ่มขึ้น เฉลี่ยวันละกว่า 35,000 คน พร้อมคุมเข้มมาตรการป้องกันโรค

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 13 วัน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ ทสภ. คาดการณ์จะมีผู้โดยสารเดินทางผ่านท่าอากาศยานฯ รวมทั้งสิ้นประมาณ 465,453 คน หรือเฉลี่ยวันละประมาณ 35,800 คน เป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประมาณ 115,931 คน และในประเทศ ประมาณ 349,522 คน จากเที่ยวบินทั้งสิ้นจำนวน 4,957 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 381 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลตรุษจีนของปีที่แล้ว 37.12%

พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและต้อนรับเทศกาลตรุษจีน 2565 ทางท่าอากาศยานฯ ได้จัดตกแต่งพื้นที่สำหรับถ่ายภาพ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่จีน และยังคงให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่าเคร่งครัด พร้อมแนะผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน