7HDร้อนออนไลน์

กองทัพเรือ ลงโทษพันจ่าเอก เมากร่างกลางสนามบิน ขัง 14 วัน ธำรงวินัย 1 เดือน

วันนี้ 27 มกราคม 2565 เวลา 23.00 น. พลเรือโท ปกครอง  มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงข่าวกรณีสื่อสังคมออนไลน์แพร่คลิปชายคนหนึ่งประพฤติตนและพูดจา ที่ไม่เหมาะสม และสร้างความตระหนกให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำท่าอากาศยาน และสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น เหตุเกิดที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยจากการตรวจสอบ ชายคนดังกล่าวเป็นข้าราชการของกองทัพเรือ ชั้นยศพันจ่าเอก ขณะเกิดเหตุกำลังเดินทางจากท่าอากาศยานหาดใหญ่มายังท่าอากาศยานดอนเมือง โดยพฤติกรรม และกิริยาวาจาที่ปรากฏในคลิปเป็นการละเมิดมาตรา 22 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 ที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558

กองทัพเรือ ได้ลงโทษ พันจ่าเอก ไพโรจน์ ขาวแก้ว ประจำกรมสื่อสารเทคโนโลยีและสารสนเทศทหารเรือ ที่ใช้กิริยาวาจาที่ไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ ประจำท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่  และทำผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558  โดยถูกลงโทษทางวินัย โดยขังเป็นเวลา 14 วัน และธำรงวินัย 30 วัน ทั้งนี้เจ้ากรมการสื่อสารเทคโนโลยีและสารสนเทศทหารเรือ และผู้อำนวยการกองกลาง กรมการสื่อสารเทคโนโลยีและสารสนเทศทหารเรือ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาจะเข้าธำรงวินัยด้วยโดยผู้บังคับบัญชาทั้ง 2 นาย ได้ขออนุญาต พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ แล้ว ซึ่ง เจ้ากรมการสื่อสารเทคโนโลยีและสารสนเทศทหารเรือ จะเข้ารับการธำรงวินัยเป็นระยะเวลา 3 วัน ส่วน ผู้อำนวยการกองกลาง จะเข้ารับการธำรงวินัยเป็นเวลา 5 วัน

พลเรือโท ปกครอง ระบุ เมื่อช่วงเช้า ที่มีการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธาน ได้ เน้นย้ำกำลังพล ให้ประพฤติและปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย เป็นที่พึ่งของประชาชน โดยหากพบว่ากำลังพลกองทัพเรือนายใดที่ประพฤติตน เป็นทหารนอกแถว หรือประพฤติปฏิบัติตน ไม่สมควร กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติวินัยทหาร หรือกระทำผิดกฎหมาย กองทัพเรือจะดำเนินการตามข้อกฎหมายและระเบียบของทางราชการอย่างตรงไปตรงมา