ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจสอบทุจริตที่ดินสาธารณะประโยชน์หมื่นไร่ จ.เพชรบูรณ์ ตอน 1

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ตรวจสอบขบวนการรวบที่ดินสาธารณประโยชน์ 10,000 ไร่ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และกระบวนการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงทับที่ชาวบ้าน จนเป็นเหตุให้ชาวบ้านต้องถูกขับไล่ และบางรายถูกบังคับคดี เป็นอย่างไร ติดตามกับคุณสุธาทิพย์ ผาสุข

แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศกรมแผนที่ทหาร ปี 2553 ออกโดยนายทหารวิเคราะห์และพัฒนาระบบ คือหลักฐานที่กลุ่มชาวบ้านตำบลป่าเลา และตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นำมาแสดงชี้แจง ว่าตำแหน่งการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง หรือ นสล. เลขที่ พช.159 ตำบลป่าเลา เนื้อที่ 1,977 ไร่ ที่ออกเมื่อปี 2541 เป็นการดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยระเบียบและกฎหมาย ผิดพลาดคลาดเคลื่อน จนทำให้พวกเขากลายเป็นผู้บุกรุกที่ดินสาธารณะ ศาลปกครองตัดสินให้ออกจากที่ดิน

สุดใจ หุ่นทอง อดีตข้าราชการบํานาญรายนี้ เป็นหนึ่งในกลุ่มของชาวบ้าน ที่ต้องทิ้งที่ดินและบ้าน ซึ่งก่อสร้างด้วยเงินกู้สหกรณ์ และเงินเก็บสะสมของตนรวมกับพี่น้อง

บ้านที่สร้างไว้หวังอยู่อาศัย เวลานี้กลายเป็นที่พักค้างแรมของนก ส่วนตนเองต้องระหกระเหินไปอยู่บ้านญาติ 

เวลานี้ชาวบ้านจำนวน 43 ราย ต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ ซึ่งถูกประกาศเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ พช.159

ในจำนวนนี้ มี 26 ราย ถูกหน่วยของภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบฟ้องบังคับคดี ศาลอาญาพิพากษาตัดสินลงโทษจำคุก แต่ให้รอการลงอาญาไว้ก่อน

รังวัดตรวจสอบที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงโคกตาด เนื้อที่ 10,000 ไร่ใหม่ คือข้อเรียกร้องที่กลุ่มชาวบ้านขอให้คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยดำเนินการตรวจสอบ พิสูจน์ หาสาเหตุความผิดพลาด เพื่อแก้ขั้นตอนการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ที่มหาดไทยประกาศสงวนเป็นที่เลี้ยงสัตว์สาธารณะไม่ตรงกับระยะจดแจ้งที่ประกาศไว้ ปี 2469 และปัจจุบัน ถูกบุกรุกออกเป็นโฉนด จนเป็นเหตุให้ต้องออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงทับที่ดินชาวบ้าน ติดตามข้อมูลการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อได้อีกในวันพรุ่งนี้