ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 28 ม.ค.65

ลมหนาวกำลังอ่อน ยังปกคลุมตอนบนของไทย ทำให้มีอากาศหนาวเย็น และมีฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่ ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

เนื่องจากมีลมหนาวกำลังอ่อน ปกคลุมภาคเหนือ และภาคอีสานตอนบน ประกอบกับลมตะวันตกระดับบน พัดความหนาวเย็นจากเมียนมา เข้าปกคลุมภาคเหนือ ทำให้ตอนบนของไทย มีอากาศหนาวเย็น ขณะเดียวกันลมใต้ และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุมภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้บริเวณดังกล่าว มีฝนตกได้เล็กน้อย

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศหนาวเย็น มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 14-20 องศาเซลเซียส ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 5-12 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน อากาศเย็น มีหมอกตอนเช้า ต่ำสุด 17-23 องศาเซลเซียส ยอดภูอากาศหนาว ต่ำสุด 8-14 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส และมีฝน 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่

ภาคตะวันออก มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส และมีฝน 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทะเล

ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน มีฝนตกเล็กน้อย ทะเลทั้ง 2 ฝั่ง คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส สูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส และมีฝนตกเล็กน้อย