7HDร้อนออนไลน์

ด่วน! นนทบุรีติดอีก 438 คน "คลัสเตอร์โรงเรียนปอเนาะ" ติดเชื้อเฉียด 100 คน

#เกาะติดสถานการณ์โควิด วันนี้ (28 ม.ค.65) สำนักงานธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยถึงผู้ติดเชื้อรายใหม่ 438 คน เป็นเพศหญิง 248 คน เพศชาย 190 คน อยู่ใน อ.บางบัวทอง 186 คน อ.เมือง 98 คน อ.บางใหญ่ 66 คน อ.บางกรวย 34 คน อ.ปากเกร็ด 33 คน อ.ไทรน้อย 21 คน เป็นผู้ป่วยมีอาการ 217 คน ไม่มีอาการ 221 คน ไม่เคยได้รับวัคซีน 145 คน ขณะที่ผู้ติดเชื้อ 235 คน ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว ส่วนผู้ติดเชื้อ 40 คน ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 และอีก 4 คน ได้รับวัคซีนเข็มที่ 4 แล้ว

ผลการสอบสวนโรคกลุ่มผู้ป่วยยืนยัน  438 คน พบเป็น นักเรียน โรงเรียนปอเนาะแห่งหนึ่ง ใน อ.บางบัวทอง 91 คน ติดเชื้อในครอบครัว 48 คน ติดเชื้อจากเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน 29 คน นอกจากนี้ ยังพบกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาติดเชื้อ ได้แก่ คนขับรถตู้รับส่งนักเรียน ครู นักเรียน และนักศึกษา ในโรงเรียนหลายแห่ง

ทั้งนี้ สสจ.นนทบุรี ได้แจ้งเตือนด้วยว่า ขณะนี้พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน คลัสเตอร์โรงเรียนปอเนาะแห่งหนึ่ง มีผู้ติดเชื้อ 87 คน และกลุ่มผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียง ติดเชื้อ 11 คน รวมพบผู้ติดเชื้อแล้ว 98 คน เมื่อวันที่ 24 - 25 ม.ค.65 ซึ่งปัจจุบันได้นำส่งผู้ป่วยทุกรายไปรับการรักษาและกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไว้สังเกตอาการแล้ว


สสจ.นนทบุรี ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่เข้าไปในสถานที่ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 17 - 24 ม.ค.65 ขอให้ลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่แท้จริง เพื่อเฝ้าระวังและสอบสวนโรค หลังจากลงทะเบียน ขอให้ตรวจคัดกรอง ATK เพื่อหาเชื้อด้วยตนเอง และสังเกตอาการให้ครบ 7 วัน หลังจากไปสถานที่ดังกล่าว ตรวจซ้ำหากมีอาการผิดปกติ หรือหลังจากไปสถานที่ 3-5 วัน งดออกไปในที่ชุมชนที่มีคนอยู่จำนวนมาก หรือสถานที่ที่มีความแออัด หากมีความจำเป็นให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ งดรับประทานอาหารร่วมกับบุคคลอื่น และงดการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น

61f3ca7ad17203.10065847.jpg

หากสังสัยว่ามีอาการป่วย เช่น สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน หรือมีอาการ ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รับรส หรือ ถ่ายเหลว อย่างใดอย่างหนึ่ง ขอให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด