ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนางอิริส ซิโอมารา กัสโตร ซาร์มิเอนโต ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮอนดูรัสคนใหม่ ในวันที่ 27 มกราคม 2565

ฯพณฯ นางอิริส ซิโอมารา กัสโตร ซาร์มิเอนโต ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮอนดูรัส กรุงเตกูซิกัลปา

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮอนดูรัส ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อความสำเร็จและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮอนดูรัส

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยพื้นฐานอันมั่นคงของความเข้าใจอันดีและมิตรไมตรีที่มีต่อกัน ประเทศไทยและสาธารณรัฐฮอนดูรัสจะสามารถพัฒนาและสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายให้กระชับแน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง