ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วันพระราชทานศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ

ที่ห้องรัตนจันทสรวรคุรุ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ซึ่งมรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 สิริอายุ 96 ปี พรรษา 77

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มีนามเดิมว่า ช่วง สุดประเสริฐ เกิดที่จังหวัดสมุทรปราการ เมื่ออายุ 14 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร ต่อมาในปี 2488 ได้อุปสมบทที่วัดปากน้ำ ได้รับญายาว่า "วรปุญฺโญ" ด้วยความขยันตั้งใจศึกษาและปฏิบัติสมถะ-วิปัสสนา จึงสอบพระปริยัติธรรมและสอบนักธรรมได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ตั้งแต่ปี 2508 และดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ปี 2557-2560 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้สร้างคุณูปการในหลายด้าน ทั้งงานปกครอง งานการศึกษา และงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศ โดยสร้างวัดไทยในต่างแดนหลายแห่ง อาทิ วัดมงคลเทพมุนี ที่สหรัฐอเมริกา, วัดปากน้ำญี่ปุ่น และวัดปากน้ำนิวซีแลนด์

ข่าวอื่นในหมวด