สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

อาชีพผู้สูงอายุยุคโควิด-19

สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - ภาครัฐ และเอกชน หนุนเพิ่มทักษะฝีมือด้านดิจิทัลให้ผู้สูงอายุ หวังสร้างอาชีพและคุณค่าให้ผู้สูงอายุ มีงานทำ และมีรายได้ ต้อนรับสังคมผู้สูงอายุ

คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา, สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย, ศูนย์ประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงานแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน จัดโครงการสัมมนา "ผู้สูงอายุกับงานที่มีคุณค่าในยุคโควิด-19"

โดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา กล่าวว่า ไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบัน ในบ้านเรายังมีผู้สูงอายุทำงานอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบ ซึ่งจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มนี้

ดังนั้น จึงต้องมีการส่งเสริมศักยภาพการทำงาน โดยคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา เตรียมเปิดอบรม Up Skill ให้แก่ผู้สูงอายุที่ต้องการทำงาน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้สมาร์ตโฟน และอุปกรณ์ดิจิทัล อีกทั้งการใช้สื่อโซเชียล และการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน ซึ่งหากผู้สูงอายุสามารถใช้เทคโนโลยีได้ ก็จะเป็นการเพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ รวมถึงการกลับเข้าสู่ระบบการจ้างงานอีกครั้ง