สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

เบนเข็มส่งออกสินค้าเกษตร พุ่งเป้าตลาดดิจิทัลคอนเทนต์

สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - กระทรวงพาณิชย์ เบนเข็มจากเคยส่งออกสินค้าเกษตร เตรียมกวาดรายได้จากกลุ่มอุตสาหกรรมแอนิเมชัน ภาพยนตร์ และเกม ซึ่งมีมูลค่าทางการตลาดสูงเกือบ 3 แสนล้านบาท

ปี 2563 มูลค่าการตลาดของอุตสาหกรรม Digital Content เงินสะพัดสูงกว่า 290,000 ล้านบาท เกินครึ่งอยู่ในวงการโทรทัศน์ หรือกว่า 153,000 ล้านบาท รองลงมาคือ ภาพยนตร์ออนไลน์ 36,000 ล้านบาท

กระทรวงพาณิชย์ จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ วางแผน และสรุปกิจกรรมส่งเสริมดิจิทัลคอนเทนต์ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะการจับคู่ซื้อขายธุรกิจภาพยนตร์ Digital Contentเกม แอนิเมชัน ที่ทดลองขายได้ไปเบื้องต้นกว่า 9,000 ล้านบาท ซึ่งปีนี้นำร่องกิจกรรมแรกผ่านโครงการ "Content Pitching ธุรกิจภาพยนตร์ และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง" นำผู้ประกอบการไทยร่วมเจรจาธุรกิจ กับผู้ดำเนินธุรกิจสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม คอนเทนต์ออนไลน์ 4 ราย ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพื่อพัฒนาและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย ในการสร้างเครือข่ายและผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจ Digital Content ระดับต้น ๆ ของภูมิภาคเอเชีย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ย้ำว่า ปีนี้จะให้ความสำคัญกับการผลักดันการส่งออกอุตสาหกรรม Digital Content มากขึ้น นอกเหนือจากการส่งออกสินค้าเกษตร เช่น ข้าว, ปาล์มน้ำมัน, ยางพารา โดยจะสนับสนุนแนวคิด "Soft Power" นำจุดเด่นเฉพาะเรื่อง เช่น วัฒนธรรม กีฬา การศึกษา มาดึงดูดความสนใจให้แพร่หลายในระดับโลก ตั้งเป้าหมายการเติบโตเฉลี่ยปีละ 10%