สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

แนะประชาชน ลดเผา ลดฝุ่น ช่วงตรุษจีน

สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนะคนไทยเชื้อสายจีน ลดเผา ลดฝุ่น หันมาใช้ธูปก้านสั้น หรือธูปไฟฟ้า ทั้งที่บ้านและศาลเจ้าทั่วประเทศ เพื่อคุณภาพอากาศและสุขภาพที่ดี

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เทศกาลตรุษจีน จะมีการจุดธูป เผากระดาษเงิน กระดาษทอง เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดฝุ่น PM2.5 ตามมา ดังนั้น ช่วยกันลดฝุ่น เพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดี แต่ก็ยังได้สืบทอดประเพณี จึงแนะนำชาวไทยเชื้อสายจีน ปรับเปลี่ยนมาใช้ธูปก้านสั้น หรือธูปไฟฟ้า, ลดปริมาณกระดาษเงิน กระดาษทอง, จัดอาหารสำหรับไหว้ให้พอเหมาะกับสมาชิกในครอบครัว, หากออกไปจับจ่ายซื้อข้าวของวัตถุิบ ขอให้พกถุงผ้า ลดการใช้ถุงพลาสติก

เช่นเดียวกับการไหว้ตามศาลเจ้าต่าง ๆ นอกจากใช้ธูปก้านสั้น ลดปริมาณกระดาษเงิน กระดาษทองแล้ว ขอให้ลดจำนวนกระถางธูป จัดพื้นที่ภายในศาลเจ้าให้อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่แออัด รวมถึงใช้ QR Code อ่านคำทำนายเซียมซี หรือจัดให้มี "เซียมซีออนไลน์" ก็จะดี เพื่อช่วยลดขยะจากกระดาษคำทำนาย และช่วยลดการสัมผัส ปลอดเชื้อโควิด-19 ด้วย

ข่าวอื่นในหมวด