ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจสอบทุจริตที่ดินสาธารณะประโยชน์หมื่นไร่ จ.เพชรบูรณ์ ตอน 2

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ตามต่อกับการตรวจสอบขบวนการรวบที่ดินสาธารณะประโยชน์หนึ่งหมื่นไร่ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงซึ่งมีข้อพิรุจสงสัยว่าเป็นการออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ติดตามกับคุณสุธาทิพย์ ผาสุข

ข้อร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ พิสูจน์ขั้นตอนการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงของกลุ่มชาวบ้านตำบลป่าเลาและตำบลนางั่ว จังหวัดเพชรบูรณ์ ถูกนำเข้าที่ประชุมศาลากลางจังหวัด ซึ่งมีคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ที่ดิน บุคคล และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมซักถามและโต้แย้งถึงขอบเขตที่สาธารณประโยชน์แปลงโคกตาดเนื้อที่ 10,000 ไร่ และตำแหน่งที่ดิน นสล. เลขที่ พช.159 เนื้อที่ 1,977 ไร่ ที่มหาดไทยประกาศสงวนเป็นที่เลี้ยงสัตว์สาธารณะ

ผลจากการประชุมเบื้องต้นขณะนี้พบข้อมูลเรื่องนี้ยังมีความคาดเคลื่อน

ขณะที่ระหว่างการประชุม ได้มีอดีตกำนันตำบลป่าเลา แสดงตัวยืนยันอ้างแนวหลักเขตพื้นที่สาธารณะประโยชน์แปลงโคกตาดไม่ตรงกับระยะจดแจ้งเดิม และมีบุคคลแอบอ้างปลอมลายมือชื่อตนนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบเอกสารรังวัดที่ดิน เพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ พช.159 ซึ่งเป็นข้อพิพาท

ที่ผ่านมามีหลายพื้นที่เกิดปัญหาข้อพิพาทเรื่องของที่ดิน และความขัดแย้งการถือครองที่ดินในพื้นที่สาธารณประโยชน์ ระหว่างชาวบ้านและภาครัฐ ซึ่งทางคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. สภาผู้แทนราษฎร ยอมรับว่า ส่วนหนึ่งเกิดจากความผิดพลาดของนโยบายรัฐ

กระบวนการการตรวจสอบขบวนการรวบที่ดินสาธารณะประโยชน์หนึ่งหมื่นไร่ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เวลานี้ชัดเจนแล้วว่ามีข้อมูลที่คาดเคลื่อน หลังจากนี้เป็นเรื่องที่ทางคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร จะต้องดำเนินการตรวจสอบ เพื่ิอทำความจริงให้ปรากฏและทำให้เกิดความเป็นธรรม