7HDร้อนออนไลน์

ระวัง! สัตว์ทะเลที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันดิบ ไม่สามารถรับประทานได้

29 มกราคม 2565 สัตว์ทะเลที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันดิบ ไม่สามารถรับประทานได้ แม้นำมาปรุงสุกแล้วก็ตาม อันตราย ทั้งโลหะหนักและสารก่อมะเร็ง

- เมื่อดูจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของน้ำมันดิบทั่วไป (MSDS) พบว่าน้ำมันดิบ มีองค์ประกอบเคมีของไฮไดรคาร์ บอนด์ประเภท Alkane, N-Hexane cycloalkane, Isopentaneและที่สำคัญคือสารAromatic hydrocarbon ประเภทสารเบนซินรวมทั้งมีส่วนผสมของสารไนโตรเจน ออกซิเจนและกำมะถันนอก จากนี้ยังมีสารโลหะหนักปะปนอยู่ด้วยได้แก่ เหล็ก นิเกิล ทองแดง วานาเดียม รวมทั้งปรอทและแคดเมี่ยม เป็นต้น

- สัตว์ทะเล เช่นกุ้ง หอย ปู ปลาที่อยู่ในพื้นที่ที่น้ำมันรั่วไหล คือ อ่าวมาบตาพุด จะได้รับการปนเปื้อนจากคราบน้ำมันและชิ้นน้ำมันที่แตกตัวจากสารเคมี ทำให้ได้รับสารไฮโดรคาร์บอนด์ เช่น สารเบนซิน สารเฮกเซน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง และโลหะหนักเข้าไปปริมาณมากทำให้สัตว์น้ำตายได้ แต่บางตัวหากไม่ตายก็สะสมสารพิษดังกล่าวไว้ปริมาณมาก

- ที่สำคัญห้ามนำสัตว์น้ำที่ตายจากคราบน้ำมันและสัตว์น้ำในพื้นที่ดังกล่าวและใกล้เคียงมาเป็นอาหารรับประทาน ถึงแม้จะทำให้สุกแล้วก็ตาม ซึ่งความร้อนทำให้สารเบนซินและไฮโดรคาร์บอนด์ระเหยออกได้บางส่วน แต่ก็ยังมีตกค้างในตัวของสัตว์น้ำบ้าง แต่โลหะหนักจะไม่ออกไปด้วยยังสะสมในเนื้อของสัตว์น้ำต่อไปเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างมาก

- ต้องยอมรับว่า อาหารทะเลของจังหวัดจะได้รับผลกระทบอย่างสูง ประมงเรือเล็ก ประมงพื้นบ้านจะลำบาก แหล่งท่องเที่ยวจะเงียบเหงา รัฐบาลต้องมีมาตรการเรียกความเชื่อมั่นกลับมา ข้อสังเกตุพื้นที่มาบตาพุดถูกประกาศเป็นเขตควบคุมมล พิษตั้งแต่ปี 2552 เป็นเวลามากกว่า 10 ปี แล้วเราก็ยังไม่สามารถก้าวข้ามได้ กลับมีมลพิษเพิ่มขึ้นทุกปี จึงเห็นควรมีการทบ ทวนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยสำหรับเมืองอุตสากรรมใหม่ได้แล้ว...

ข่าวอื่นในหมวด