7HDร้อนออนไลน์

หอยแมลงภู่ เกาะโขดหินเกลื่อนหาดสมิหลา พบเป็นการขยายพันธุ์ตามฤดูกาล

29 มกราคม 2565 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โพสต์เฟซบุ๊ก หลังได้สำรวจหอยแมลงภู่ เกาะโขดหินเกลื่อนหาดสมิหลา จำนวนมาก โดยระบุว่า สำรวจกรณีพบหอยแมลงภู่จำนวนมาก พบเป็นการขยายพันธุ์ตามฤดูกาล

ผลการตรวจสอบพบว่าเป็นการแพร่กระจายของหอยแมลงภู่ชนิด Perna viridis (Linnaeus, 1758) ขนาดเล็ก (ความยาวเปลือก 2.2 ซม. ความกว้างเปลือก 1.3 ซม.) อายุเฉลี่ยประมาณ 2 เดือน พบยึดเกาะตามแนวโขดหินในบริเวณที่น้ำทะเลท่วมถึงช่วงเขตระหว่างศาลาไทยกับเสาหลักศุลกากร (หลังโรงแรมบีพีสมิหลาบีช) คิดเป็นพื้นที่การแพร่กระจายประมาณ 2,217 ตารางเมตร

จากกรณีดังกล่าวเป็นการแพร่กระจายปกติตามฤดูกาลของหอยแมลงภู่ในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ทั้งนี้หอยแมลงภู่บริเวณนี้มีการวางไข่ได้ตลอดปีแต่มีช่วงฤดูวางไข่ที่หนาแน่นอยู่ 2 ช่วง คือ เดือนมีนาคม-เมษายน และตุลาคม-ธันวาคม และหากพื้นที่นั้นมีแหล่งอาหารพวกแพลงก์ตอนพืช/แพลงก์ตอนสัตว์ที่สมบูรณ์ คุณภาพน้ำและปัจจัยสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสม รวมถึงมีวัตถุที่เหมาะต่อการลงเกาะของตัวอ่อน ก็มีโอกาสพบการแพร่กระจายของหอยแมลงภู่ได้ ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีค่าความเค็ม 31.2 พีพีที อุณหภูมิ 28.9 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 6.49 มิลลิกรัม/ลิตร ความเป็นกรด-ด่าง 9.02


ข่าวอื่นในหมวด