7 สีช่วยชาวบ้าน

วอนซ่อมแซม เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล พังนานกว่า 2 ปี จ.อุบลราชธานี

7 สีช่วยชาวบ้าน - ชาวบ้านดอนสำราญ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ร้องให้ตรวจสอบและซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล หลังพังมานานกว่า 2 ปี แต่ไม่มีหน่วยงานไหนเหลียวแล

เขื่อนดังกล่าวระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ก่อสร้างโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะในฤดูน้ำหลาก แต่หลังสร้างเสร็จไม่นานพบว่าเขื่อนบางช่วงทรุดตัว โดยเฉพาะช่วงระหว่าง "วัดบ้านหินลาด" ถึง "เทศบาลตำบลกุดชมภู" รวมถึงจุดชมวิวแม่น้ำมูล ที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวใช้เป็นพื้นที่ออกกำลังกาย และชมวิวทิวทัศน์ก็พังเสียหาย

ชาวบ้านบอกว่า เขื่อนทรุดมานานกว่า 2 ปี แม้ร้องเรียนไปหลายหน่วยงานแล้ว แต่ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาซ่อมแซม มีบางหน่วยงานเข้ามาถ่ายรูปเก็บข้อมูลเพื่อนำไปทำเรื่องของบประมาณ แต่ก็ไม่มีความคืบหน้า อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งตรวจสอบและซ่อมแซม