ผู้ค้าน้ำมัน หนุนสร้างอาชีพผู้พิการ

View icon 18
วันที่ 4 ก.พ. 2565
ห้องข่าววาไรตี้
แชร์
ห้องข่าววาไรตี้ - ผู้ค้าน้ำมันบางจาก บรรจุผู้พิการเข้าเป็นพนักงานใหม่ เพื่อสนับสนุนและสร้างความมั่นคงทางอาชีพ

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับพนักงานใหม่ ที่เพิ่งได้รับการบรรจุเข้าทำงานในองค์กร ซึ่งมีการจ้างงานพนักงานพิการมาปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการให้โอกาส และสร้างความมั่นคงทางอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมไทย รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้ผู้พิการได้แสดงศักยภาพและความสามารถในการประกอบอาชีพ เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคง