ตร.อบรมตัวแทนชาวบ้าน ช่วยป้องกันอาชญากรรม

View icon 204
วันที่ 6 ก.พ. 2565
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์
แชร์
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - ตำรวจนครบาล 1 นำตัวแทนชาวบ้านในชุมชนต่าง ๆ มาอบรมให้ความรู้ในการป้องกันเหตุอาชญากรรม เน้นแนะนำการใช้โซเชียลมีเดียแจ้งเบาะแส เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

พันตำรวจเอก เอกรัตน์ เปาอินทร์ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 ร่วมกับ ตัวแทน กต.ตร. เปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ของ สน.ชนะสงคราม ที่โรงเรียนวัดสังเวช เขตพระนคร มีตัวแทนของชาวบ้านชุมชนต่าง ๆ 50 คน เข้ารับการฝึกอบรม

พันตำรวจเอก เอกรัตน์ เปิดเผยว่า เป็นการให้ความรู้ทั้งเรื่องจราจร, งานสืบสวน, กฎหมาย และจิตอาสา เพื่อปูพื้นฐานให้ชาวบ้านเข้าใจพื้นฐานการทำงานของตำรวจ ก่อนมุ่งเน้นการสอนให้ใช้เทคโนโลยี ในการส่งข้อมูลเบาะแสต่าง ๆ เพื่อช่วยในการระงับเหตุอันตราย