7HD ร้อนออนไลน์

ยังไม่เต็ม! สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ยังเหลืออีกกว่า 2 แสนสิทธิ รีบลงทะเบียนก่อนเต็ม 1 ล้านสิทธิ

ยังไม่เต็ม! สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ยังเหลืออีกกว่า 2 แสนสิทธิ รีบลงทะเบียนก่อนเต็ม 1 ล้านสิทธิ
วันนี้ (10 ก.พ.65)  นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง  เปิดเผยว่า  วันแรกของการรับสิทธิ์ โครงการคนละครึ่ง เฟส 4 สำหรับผู้ที่ไม่เข้าร่วมโครงการในเฟส 3 พบว่า ณ เวลา 15.00 น. มีผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวนประมาณ 7.7 แสนราย จากจำนวน 1 ล้านสิทธิ  โดยผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ จะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17  ก.พ. ถึง 30 เม.ย.นี้

สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเฟส 4  สามารถทำผ่านแอปพลิเคชัน“เป๋าตัง” หรือผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 22.00 น. ต่อเนื่องทุกวัน จนกว่าจะครบจำนวนประมาณ 1 ล้านสิทธิ ซึ่งขณะนี้ยังมีสิทธิคงเหลือประมาณ 2.4 แสนสิทธิ

ส่วนผู้ที่รับสิทธิ เฟส 3 มาแล้วแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิเฟส 4  ยังสามารถกดยืนยันรับสิทธิ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” อย่างต่อเนื่อง และต้องเริ่มใช้สิทธิโครงการภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ

ความคืบหน้าการใช้จ่ายของผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 สำเร็จแล้ว ข้อมูลจนถึงวันที่ 9 ก.พ. มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 21.76 ล้านราย จากจำนวนผู้ยืนยันรับสิทธิแล้ว  24.8 ล้านราย  มียอดการใช้จ่ายรวม 18,510.6 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 9,369.7 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 9,140.9 ล้านบาท โดยยอดการใช้จ่ายส่วนใหญ่ยังเป็นการใช้สิทธิ์  ที่ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 6,903.3 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 3,593.7 ล้านบาท ร้าน OTOP จำนวน 884.1 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 6,782.2 ล้านบาท ร้านบริการ 320.6 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 26.7 ล้านบาท
ทั้งนี้ มีประชาชนที่กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 แล้ว จำนวน จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 26.35 ล้านราย และมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 แล้วจำนวน 1.34 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 12,422 ราย ซึ่งมีจำนวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 มากกว่าโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวนประมาณ 3 หมื่นราย