ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : สุราเสรี ฝันนี้ยังอีกไกล

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ชวนท่านผู้ชม ตามต่อ ร่างกฎหมายสุราก้าวหน้า หรือ สุราเสรี ทำไมยังไม่ผ่านความเห็นชอบของสภา ประชาชนเสียโอกาสอย่างไร ติดตามกับคุณสมจิตต์ นวเครือสุนทร

เป็นเสียงสะท้อนจากคนตัวเล็กตัวน้อย ที่ต้องการโอกาสในการประกอบสัมมาชีพ แต่ติดที่เงื่อนไขกฎหมายสรรพสามิต กำหนดกฏเกณฑ์ไม่เอื้อให้ประชาชนเข้าสู่ธุรกิจน้ำเมา เมื่อมีการเสนอร่างแก้ไขเข้าสภา ก็ยังเจออุปสรรค รอบแรกสภาล่ม เข้ารอบ 2 ครม.ขอรับร่างไปพิจารณารายละเอียด 60 วัน ก่อนกลับเข้าสู่สภาเพื่อ โหวตวาระ 1 ด้วยคะแนนเสียง 207 เสียง ไม่เห็นด้วย 196 งดออกเสียง 2 และไม่ลงคะแนน 3 โดยมี สส.รัฐบาลจาก 3 พรรค รวม 31 คน โหวตสวนมติวิปรัฐบาล ประกอบจากพรรคเศรษฐกิจไทย กลุ่ม ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า 18 เสียง ประชาธิปัตย์ 7 ภูมิใจไทย 6 และ พลังท้องถิ่นไท 4 เสียง โดย สส.ที่โหวตสวนรัฐบาล ให้เหตุผลตรงกันว่า ต้องการปลดล็อกให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงธุรกิจประเภทนี้ แทนที่จะมีแต่ทุนใหญ่ที่ได้ประโยชน์

ทวีชัย รอดน้อย เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการสุราพื้นบ้าน หมักเหล้าจากอ้อยขายปลีก สำหรับ 700 มิลลิลิตร ในราคา 460 บาท และขวด 330 มิลลิลิตร ราคา 230 บาท ในช่วงโควิด-19 พ่นพิษยังมีรายได้จากธุรกิจนี้ประมาณเดือนละ 9,200 บาท สัดส่วนกำไรอยู่ที่ราว 50 % เขาหวังว่าการปลดล็อกให้รายย่อยสามารถผลิตเหล้า-เบียร์ได้ จะเป็นการเปิดเส้นทางอาชีพ ที่ชุมชนมีโอกาสเข้าถึงได้

แต่เสียงของคนเหล่านี้ดูเหมือนจะยังดังไปไม่ถึงรัฐบาล จึงทำให้การลงคะแนนผ่านความเห็นชอบวาระแรกไม่เกิดขึ้น โดยตัวแทนรัฐบาลให้เหตุผลว่า มีความจำเป็นต้องนำร่างกลับไปศึกษาก่อน เพราะเกี่ยวพันกับกฎหมายหลายฉบับ ขณะที่ภาคประชาชนไม่เห็นด้วย เพราะมีการแก้ไขเพียงแค่ 7 มาตรา ขยายขอบเขตการอนุญาตผลิตสุรากว้างขึ้น ลดอุปสรรคการผลิตสุราของรายย่อย เช่น จำนวนพนักงาน กำลังเครื่องจักร และกำลังผลิต เป็นต้น

นับจากนี้ไปอีก 60 วัน ยังไม่มีใครรู้ว่า หน้าตาของกฎหมายที่จะกลับเข้าสู่สภา จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหรือไม่ แต่ที่แน่ ๆ คือ ความฝันที่จะลืมตาอ้าปากได้ จากอาชีพใหม่ สร้างรายได้เพื่อสู้กับปัญหาข้าวของแพง ยังเป็นเรื่องที่ไกลเกินเอื้อม ตราบใดที่โอกาสคนไม่เท่ากัน และไม่มีนโยบายที่เท่าเทียม