ห้องข่าววาไรตี้

เพิ่มทักษะ การฝึกทหารบกไทย-สหรัฐฯ Hanuman Guardian 2022

ห้องข่าววาไรตี้ - กองทัพบก เตรียมความพร้อมกำลังพลเข้าร่วมกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์ที่สหรัฐฯ ภายใต้การฝึกผสมรหัส หนุมาน-การ์เดียน 2022 Hanuman Guardian เสริมสร้างประสบการณ์ทางทหารและความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ภายใต้ป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด

เป็นการฝึกผสมระหว่างกองทัพบกไทยและสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านการทหารให้กำลังพลสู่มาตรฐานสากล โดยเฉพาะเป็นการฝึกกับกองทัพมิตรประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ภายใต้รหัสหนุมาน-การ์เดียน 2022 (Hanuman Guardian) ลักษณะการฝึกคือการกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์ โดยระหว่างวันที่ 11 - 23 กุมภาพันธ์ จะส่งกำลังพล "กองร้อยส่งกำลังทางอากาศ" จำนวน 120 นาย สนธิกำลัง กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์, หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ, ศูนย์การทหารราบและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เข้าร่วมการฝึกกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่กำลังพลทุกนายได้รับการฉีดวัคซีน และการทดสอบหาเชื้อโควิด-19 โดยมีกำหนดเดินทางออกจากประเทศไทย ในวันนี้ (11 ก.พ.) ด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำ โดนสหรัฐฯ ให้การสนับสนุนการเคลื่อนย้ายกำลังพลและสิ่งอุปกรณ์ในการฝึก นอกจากนี้การฝึกยังได้รับอนุญาตจาก ศบค. ให้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดในขณะอยู่ที่สหรัฐฯ อย่างเคร่งครัด โดยดำเนินการฝึกด้วยระบบปิด และใช้มาตรการกักตัวในการฝึกทางทหาร (Military Training Quarantine) มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อตามห้วงเวลา และในประเทศไทยก็จะมีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ที่เหมือนกัน หลังกำลังพลจากสหรัฐเดินทางมาฝึกในไทยระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์-8 มีนาคมนี้