ห้องข่าวภาคเที่ยง

ข่าว Fake Fake : ข่าวปลอม ไทยเตรียมรับมือสึนามิลูกที่ 3 กำลังเคลื่อนเข้ามา

ห้องข่าวภาคเที่ยง - ตามที่มีข่าวปรากฏตามสื่อเกี่ยวกับประเทศไทยเตรียมรับมือสึนามิลูกที่ 3 กำลังเคลื่อนเข้ามาเท็จจริงอย่างไรติดตามพร้อมกันใน Fake Fake

จากกรณีที่มีข้อความบนสื่อออนไลน์กล่าวว่า ประเทศไทย เตรียมรับมือสึนามิลูกที่ 3 กำลังเคลื่อนเข้ามา กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าประเด็นดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ

สึนามิเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดหลังจากมีแผ่นดินไหวใหญ่ในทะเลหรือการเปลี่ยนแปลงมวลน้ำอย่างฉับพลัน เป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และสามารถแจ้งข่าวสารเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิไปสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากทาง กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือโทร. สายด่วน 1182 และหมายเลขโทรศัพท์ 0 2399 4547 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณภาพจาก : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย