เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2565

เช้าข่าว 7 สี - พยากรณ์อากาศวันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2565

บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้ลมตะวันออก และลมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้