7HD ร้อนออนไลน์

ประชุมร่วมรัฐสภารับหลักการ 4 ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. แม้ สว.โดดขวาง ให้แยกโหวตทีละฉบับ

ประชุมร่วมรัฐสภารับหลักการ 4 ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. แม้ สว.โดดขวาง ให้แยกโหวตทีละฉบับ
วันนี้ (24 ก.พ.65) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ประชุมร่วมรัฐสภาที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม ได้เสร็จสิ้นในขั้นตอนการอภิปรายแสดงความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. (ฉบับที่...) พ.ศ... แล้วเสร็จ ได้ถึงขั้นตอนของการลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่ โดยใช้เกณฑ์เสียงข้างมากของที่ประชุม

ทั้งนี้ ก่อนการลงมตินายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เสนอให้ลงมติพร้อมกันทีเดียว 4 ฉบับ ทั้งของครม. พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล และของพรรคร่วมรัฐบาล แต่นายสมชาย แสวงการ สว. เสนอให้แยกการลงมติรายฉบับ เพราะมี สว. อภิปรายระบุว่า มีบางฉบับที่อาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญ

สำหรับผลการลงมติพบว่าเสียงข้างมาก 429 เสียงให้ใช้การลงมติแบบแยกรายฉบับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผลการลงมติพบว่า ที่ประชุมรัฐสภาเสียงข้างมาก รับร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง (ฉบับที่...) พ.ศ... ทั้ง 4 ฉบับ ดังนี้

ฉบับของ ครม. รับหลักการ 609 เสียง ต่อ 16 เสียง และงดออกเสียง 10 เสียง
ฉบับของพรรคเพื่อไทย รับหลักการ 420 เสียง ต่อ 205 เสียง และงดออกเสียง 14 เสียง
ฉบับของพรรคร่วมรัฐบาล รับหลักการ 598 เสียง ต่อ 26 เสียง และงดออกเสียยง 12 เสียง
ฉบับของพรรคก้าวไกล  รับหลักการ  418 เสียง ต่อ 202 เสียง และงดออกเสียง 15 เสียง