เจาะประเด็นข่าว 7HD

เปิดแผนอพยพ-ดูแลคนไทยในยูเครน

เจาะประเด็นข่าว 7HD - ตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยในยูเครน ที่เมืองลวิฟ เตรียมนำคนไทย 253 คน กลับประเทศ

โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยในยูเครน ที่เดินทางออกมาจากพื้นที่เสี่ยง ที่โรงแรมในเมืองลวิฟ เพื่อใช้เป็นที่พักชั่วคราว รวบรวมคนไทยเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยโดยเครื่องบินหรือกลับที่พักในยูเครน หากสถานการณ์ปลอดภัยและเป็นศูนย์ประสานงานกับฝ่ายยูเครนในการช่วยเหลือคนไทยในยูเครน รวมถึงเร่งประสานแรงงานไทยในยูเครน 139 คน เตรียมพร้อมเช่นกัน

สำหรับแนวทางช่วยเหลือที่รัฐบาลได้เตรียมไว้ 3 ช่องทาง คือใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำออกจากเมืองลวิฟ หรือกรณีน่านฟ้าปิด จะอพยพคนไทยมารวมกันที่เมืองลวิฟ เพื่อเดินทางข้ามแดนต่อไปยัง กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำกลับไทย และทางการไทย จะจัดเครื่องบินเช่าเหมาลำไปรับคนไทยที่เมืองลวิฟ หรือ เมืองวอซอร์ กลับประเทศ