7HDร้อนออนไลน์

เจ้าของบ้านตัวจริง สุดงง!! นำหลักฐานเล่มทะเบียนบ้านตัวจริง ขอคัดทะเบียนราษฎร์กับที่ว่าการอำเภอละแม กลับถูกนายทะเบียนบอกไม่มีสิทธิ์ อ้างนักการเมืองท้องถิ่นสั่งห้ามไว้

วันนี้ (3 มี.ค. 65) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีเหตุกาณณ์ที่กลายเป็นความทุกข์ใจของชาวบ้านคนหนึ่ง ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร ที่อยู่ระหว่างเตรียมเอกสาร หลักฐานการครอบครองบ้าน เล่มทะเบียนบ้าน และสัญญาซื้อขาย ซึ่งเป็นบ้านของตนเอง มีชื่อเป็นเจ้าของบ้านตามกฎหมาย ที่ออกโดยสำนักทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย เข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรม ให้ช่วยตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร์ ท้องที่ อ.ละแม จ.ชุมพร ว่าอาจจะใช้อำนาจหน้าที่ ไม่สมกับเป็นข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยหรือไม่ เพราะนอกจากจะไม่ทำหน้าที่ให้บริการประชาชนตามกฎหมาย และตามสิทธิของประชาชน

โดยผู้เสียหายดังกล่าว ได้นำหลักฐานไปแจ้งความประสงค์ คัดสำเนาทะเบียนบ้านจากที่ว่าการอำเภอละแม เพื่อทราบรายละเอียดสารบบรายชื่อผู้อยู่อาศัย การย้ายเข้า ย้ายออกภายในบ้าน ที่ผู้ยื่นคำร้องเป็นเจ้าของตัวจริง นำเล่มสำเนาทะเบียนบ้านตัวจริงเข้ายื่นขอตรวจสอบ แต่เจ้าหน้าที่ห้องทะเบียนกลับแจ้งว่า ไม่มีสิทธิคัด และไม่ดำเนินการใดๆให้ ทั้งๆที่ชาวบ้านมีชื่อเป็นเจ้าบ้านปัจจุบันตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังได้รับคำตอบเพียงว่า บ้านหลังนี้เอกสารไม่ถูกต้อง ไม่สามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งบอกกับชาวบ้านว่า มีนักการเมืองระดับท้องถิ่นในพื้นที่โทรมาห้ามไว้ ไม่ให้ชาวบ้านดำเนินการเรื่องเอกสารในบ้านหลังดังกล่าว

ชาวบ้านผู้เสียหาย บอกว่า ขอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบพฤติกรรม และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร์ อำเภอละแม จ.ชุมพร สังกัดกระทรวงมหาดไทย ว่ากระทำถูกต้องหรือไม่ และเหตุใดจึงปฏิเสธ ประชาชนในฐานะเจ้าบ้านที่ปรากฏในทะเบียน ในการตรวจสารบบข้างต้น หากเป็นการดำเนินไม่ถูกต้องขอให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยต่อไป