7HD ร้อนออนไลน์

"ดอน" มั่นใจไทยตอบรับร่วมประชุม "อาเซียน-สหรัฐฯ" ไม่กระทบความสัมพันธ์กับรัสเซีย

"ดอน" มั่นใจไทยตอบรับร่วมประชุม "อาเซียน-สหรัฐฯ" ไม่กระทบความสัมพันธ์กับรัสเซีย
วันนี้ (8 มี.ค.65) นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงสถานการณ์รัสเซียและยูเครน ว่าทุกฝ่ายต้องการเห็นสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ขณะนี้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกำลังเจรจาเพื่อยุติข้อขัดแย้ง แม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ต้องทำ เพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุด ไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งทางด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั้งสองประเทศ

ขณะเดียวกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบที่อาจจะตามมา แต่ยังไม่ได้มีการประเมินว่าสถานการณ์จะยืดเยื้อไปถึงเมื่อไหร่ เชื่อว่าไม่มีใครต้องการให้สถานการณ์นี้บานปลาย เว้นแต่คนบางกลุ่มที่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้

ส่วนการที่รัฐบาลไทยตอบรับเข้าร่วมการประชุม อาเซียน -สหรัฐฯ ที่มีการเตรียมการไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว นายดอน เชื่อว่า จะไม่ส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ ไทย-รัสเซีย เพราะเรื่องการเตรียมประชุม กำหนดไว้ก่อนที่สถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนจะเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม นายดอน ยืนยันว่า รัฐบาลไทยจะดูแลชาวรัสเซียและยูเครนที่อยู่ในประเทศไทยอย่างดีที่สุด โดยเฉพาะบางกลุ่มที่จำเป็นต้องใช้เงิน ที่ระบบการเงินของรัสเซียมีปัญหาอยู่ในขณะนี้