ห้องข่าวภาคเที่ยง

รัฐเร่งหารือ แก้ปัญหาต้นทุนปศุสัตว์พุ่งสูง

ห้องข่าวภาคเที่ยง - ภาครัฐ เร่งหารือแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรด้านปศุสัตว์ หลังต้นทุนอาหารสัตว์พุ่งสูง ขณะที่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ ย้ำจำเป็นต้องขอปรับขึ้นราคาไข่ไก่ เพราะแบกรับภาระต้นทุนไม่ไหว

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ร่วมหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันนี้ (15 มี.ค.) เพื่อวิเคราะห์ถึงต้นทุนจริงของอาหารสัตว์ ซึ่งตอนนี้ปรับเพิ่มสูงขึ้น เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากกิโลกรัมละ 6-8 บาท ขยับเพิ่มเป็น 11-12 บาท ต่อกิโลกรัม และแนวทางแก้ไข รวมถึงมาตรการที่ควรนำมาใช้ช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อให้ต้นทุนการผลิตด้านปศุสัตว์ปรับลดลง ย้ำ จะดูแลทุกฝ่าย ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ด้าน นายมาโนช ชูทับทิม นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ ระบุว่า ในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ (16 มี.ค.) จะเข้าไปพูดคุยหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางสมาคมฯ ได้ยื่นหนังสือขอปรับขึ้นราคาไข่คละหน้าฟาร์ม จากปัจจุบันราคาฟองละ 3 บาท 10 สตางค์ เนื่องจากแบกรับภาระต้นทุนค่าอาหารสัตว์ที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรายวันไม่ไหว ซึ่งขณะนี้ต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ปรับเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยฟองละมากกว่า 3 บาท ส่งผลให้ผู้เลี้ยงรายย่อยหลายแห่งต้องจำใจปลดแม่ไก่เพื่อลดปริมาณการเลี้ยงลง เพราะเลี้ยงแล้วขาดทุน และรายได้ไม่พอที่จะนำมาหมุนเวียนเป็นทุนเลี้ยงต่อ ส่วนจะขอปรับขึ้นเป็นฟองละเท่าไหร่นั้น คงต้องมีการหารือร่วมกันอีกครั้ง