เปิดข้อกฎหมาย แชร์ภาพ ลิซ่า กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

View icon 56
วันที่ 18 มี.ค. 2565
ข่าวดึก 7HD
แชร์
ข่าวดึก 7HD - จากกรณีเฟซบุ๊ก BLACKPINK Thailand โพสต์ภาพ "ลิซ่า Blackpink" หรือ ลลิษา มโนบาล ถ่ายภาพคู่ขวดวิสกี้ยี่ห้อดัง ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องกฎหมาย ที่เอื้อนายทุนรายใหญ่ กีดกันผู้ประกอบการรายย่อย

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ราชบุรี กรมควบคุมโรค อดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แสดงความเห็นถึงกรณีนี้ว่า พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 32 ระบุชัดเจนว่า ห้ามทุกคนสื่อสารไม่ว่าวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ทางการค้าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่มีข้อยกเว้น กรณีที่ผลิตสื่อโฆษณาจากต่างประเทศ แล้วมีการส่งต่อมาถึงในไทย ถือว่า "ไม่ผิดกฎหมาย" เพราะเป็นการสื่อสารมาจากนอกราชอาณาจักร ตรงนี้เป็นการเปิดช่องว่าง ให้ผู้ค้าหรือผู้ผลิตรายใหญ่ เอาเปรียบรายย่อยจริง ดังนั้น จึงเห็นควร แก้ไขกฎหมาย เอาข้อยกเว้นออกไป

ส่วนในกรณีของลิซ่า ถ้าพิจารณาตามเจตนาของบริษัทผู้ผลิต ที่ทำการสื่อสารโฆษณา ไม่ว่าจะสื่อสารผ่านสื่อใดก็ตาม ถือว่าเข้าข่ายผิดกฎหมาย เพราะมีเจตนาเพื่อประโยชน์ทางการค้า

แต่กรณีประชาชนทั่วไป ที่ส่งต่อภาพลิซ่าถ่ายคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากไม่เห็นภาพเครื่องดื่ม "ไม่ผิดกฎหมาย" เพราะไม่ใช่เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือแม้จะเห็นภาพเครื่องดื่ม ชื่อสินค้าชัดเจน ก็จะต้องดูองค์ประกอบอื่น คือ ข้อความที่ส่งต่อ มีการอวดอ้างสรรพคุณ หรือจูงใจให้ดื่มหรือไม่ ถ้ามีเจตนาจูงใจ จะเข้าข่ายผิดกฎหมายทันที