ข่าวในพระราชสำนัก

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีบวงสรวงและรำสดุดีท้าวสุรนารี ประจำปี 2565

ที่อนุสาวรีย์หน้าท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีบวงสรวงและรำสดุดีท้าวสุรนารี ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสดุดีและน้อมรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของท้าวสุรนารี หรือ คุณย่าโม ที่รวบรวมคนไทยกอบกู้เมืองนครราชสีมาจากกองทัพเวียงจันทน์จนได้รับชัยชนะ เมื่อปี 2369 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นท้าวสุรนารี

โอกาสนี้ ผู้แทนพระองค์เชิญผ้าสไบพระราชทาน ให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เชิญขึ้นห่มอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ในการนี้ นายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ เข้ารับผ้าสไบพระราชทาน เพื่อนำไปเปลี่ยนให้อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี องค์ประจำอำเภอ รวม 32 อำเภอ

สำหรับพิธีรำบวงสรวงฯ ในปีนี้ มีผู้แสดงเป็นสตรีชาวจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย ภริยาข้าราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ จากส่วนราชการ คณะตุลาการ ทหาร ตำรวจ กลุ่มแม่บ้านทั้ง 32 อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน รวม 4,803 คน แต่จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงจัดให้มีการรำบวงสรวง รวม 5 วัน ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2565 โดยเฉลี่ยวันละประมาณ 960 คน กระบวนท่ารำเป็นการนำท่ารำในรูปแบบนาฏศิลป์ไทยมาตรฐาน และท่ารำในรูปแบบศิลปะพื้นบ้านโคราชมากำหนดเป็นท่ารำ พร้อมนำทำนองเพลงและเนื้อร้องมาผสมกับดนตรีมโหรีโคราช ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น การแสดงแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ กระบวนท่ารำออกด้วยเพลงมอญพิมาย, การรำตีบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ด้วยเพลงลมพัดชายเขา, การรำตีบทเพลงทำนองสรภัญญะ สดุดีวีรกรรมท้าวสุรนารี และท่ารำประกอบท่วงทำนองเพลงพื้นบ้านโคราช

ข่าวอื่นในหมวด