7HDร้อนออนไลน์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบยาฟาวิพิราเวียร์ 5 แสนเม็ดให้ สปสช. จัดส่งถึงผู้ป่วยโควิดตกค้าง

วันนี้ (28 มี.ค.65) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ส่งมอบยาฟาวิพิราเวียร์จำนวน 500,000 เม็ด ให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อบรรเทาอาการแก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในระบบสายด่วนของ สปสช. โดยมี พล.อ.ต. นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เป็นผู้แทนของทั้ง 2 หน่วยงานในการส่งมอบยา

นพ.จเด็จ กล่าวว่า ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ขณะนี้ มีผู้ติดเชื้อในกลุ่มสีเขียวซึ่งไม่แสดงอาการหรืออาการไม่รุนแรงจำนวนมาก แม้จะมีระบบการดูแลแบบกักตัวรักษาที่บ้าน (HI) เพื่อดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ แต่ยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนหนึ่งในระบบสายด่วน 1330 ของ สปสช. ที่ลงทะเบียนเข้าระบบ HI แล้วแต่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยบริการ หรือยังไม่สามารถประสานให้เข้าสู่ระบบบริการได้ เนื่องจากหน่วยบริการในพื้นที่รับดูแลผู้ป่วยจนเต็มศักยภาพแล้ว และแม้กระทรวงสาธารณสุขจะจัดระบบการดูแลแบบผู้ป่วยนอก "เจอ แจก จบ" แต่ก็ยังมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถไปรับบริการได้ เช่น ติดขัดเรื่องการเดินทางหรือด้วยเหตุผลอื่นๆ ซึ่ง สปสช. ไม่ได้ละเลย ได้จัดแนวทางการดูแลโดยจัดส่งยาฟาวิพิราเวียร์ให้ทางไปรษณีย์ เพื่อบรรเทาอาการระหว่างรอเข้าสู่ระบบ HI หรือจนกว่าจะหายดี

“ต้องขอขอบคุณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ให้ความสำคัญของการเข้าถึงยาและสนับสนุนยาฟาวิพิราเวียร์จำนวน 500,000 เม็ด เพื่อให้ สปสช.นำไปกระจายแก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังตกค้างในระบบสายด่วน สปสช. 1330 ซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้อย่างทันท่วงที ลดความเสี่ยงที่อาการจะรุนแรงลุกลามไปกว่าเดิม ทั้งนี้นอกจากยาฟาวิพิราเวียร์แล้ว สปสช. ยังจัดส่งยาฟ้าทะลายโจรอีกหลายหมื่นชุดไปยังชุมชนต่างๆใน กทม.กว่า 900 ชุมชน เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ติดเชื้อสามารถไปรับยากับผู้นำชุมชนได้”