7HDร้อนออนไลน์

โมเดอร์นา 3.7 แสนโดส ส่งมอบให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผลศึกษาใน "กาตาร์" ฉีด 2 เข็ม ติดเชื้อน้อยกว่า

วันนี้ (30 มี.ค.65) บริษัทแซดพี เทอราพิวติกส์ หน่วยธุรกิจภายใต้ ซิลลิค ฟาร์มา ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพชั้นนำในเอเชีย เปิดเผยว่า บริษัทได้เริ่มทยอยนำเข้าวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา เพื่อส่งมอบให้แก่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยได้ทำการส่งมอบเป็นครั้งแรก จำนวน 376,320 โดส จากแหล่งผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 29 มี.ค.65 เพิ่มการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ 

เภสัชกรหญิงสุนัยนา กิจเกษตรไพศาล ผู้จัดการทั่วไป บริษัทแซดพีฯ เปิดเผยว่า จากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล ล่าสุดทางวารสาร New England Journal of Medicine รายงานข้อมูลผลการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 จากการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา และวัคซีนไฟเซอร์ ในประเทศกาตาร์ โดยทำการประเมินอุบัติการณ์ของการติดเชื้อโควิด-19 หลังจากการได้รับวัคซีนโมเดอร์นา และวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 ธ.ค.63 - 20 ต.ค.64 จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีนโมเดอร์นา ครบ 2 เข็ม จำนวน 192,123 คน ติดเชื้อทั้งสิ้น 878 คน มีเพียง 3 คน ที่มีอาการรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่ไม่พบรายที่รุนแรงขั้นวิกฤติหรือนำไปสู่การเสียชีวิต

ส่วนกลุ่มของผู้ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ ครบ 2 เข็ม จำนวน 192,123 คน ติดเชื้อ 1,262 คน มี 7 คน ที่มีอาการรุนแรง และเสียชีวิต 1 คน โดยสรุปวัคซีนโมเดอร์นา จะพบอุบัติการณ์การของการติดเชื้อภายหลังการได้รับวัคซีนที่ต่ำกว่า เมื่อเทียบกับวัคซีนไฟเซอร์  ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้าที่แสดงถึงระดับภูมิคุ้มกันที่แตกต่างกันในผู้ที่ได้รับวัคซีนทั้งสอง