7HDร้อนออนไลน์

กรมวิทย์ฯ เตรียมชี้แจง "โควิดXE" ลูกผสมข้ามสายพันธุ์ พบคนไทยติดเชื้อ 1 คน

กรมวิทย์ฯ เตรียมชี้แจง "โควิดXE" ลูกผสมข้ามสายพันธุ์ พบคนไทยติดเชื้อ 1 คน
วันนี้ (4 เม.ย.65) นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาตร์การแพทย์ นัดแถลงข่าวในเวลา 13.00 น. เพื่อชี้แจงกรณีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลูกผสม XE ซึ่งเป็นการกลายพันธุ์ผสมระหว่างโอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA.1 และ BA.2 ซึ่งการผสมกันของสายพันธุ์โควิด-19 เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ การติดเชื้อกรณี BA.1 ผสมกับ BA.2 ไม่ใช่การติดเชื้อแบบผสม 2 สายพันธุ์ในคนๆ เดียว แต่เป็นการผสมพันธุ์ ที่มีองค์ประกอบ 2 สายพันธุ์อยู่ด้วยกัน หรือเรียกว่า ไฮบริด ซึ่งครั้งนี้เป็นการผสมกันระหว่างสายพันธุ์ย่อยโอมิครอนเหมือนกัน

สำหรับคนไทย 1 คน ที่ติดเชื้อสายพันธุ์ XE นี้ เป็นผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียว มีอาการเล็กน้อย ขณะนี้รักษาหายแล้ว อย่างไรก็ตาม กรมวิทยาศาตร์การแพทย์ มีระบบการตรวจจับสายพันธุ์ของโควิด-19 ด้วยการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งตัว สัปดาห์ละ 500 ตัวอย่าง ถือว่าเพียงพอในการดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้