7HD ร้อนออนไลน์

"ปารีณา" จะได้ไปต่อบนเส้นทางการเมืองหรือไม่ รอลุ้นวันนี้!! ศาลฎีกานัดอ่านคำพิพากษาคดีขัดจริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณีบุกรุกพื้นที่ป่า

คดีดังกล่าวนี้ เริ่มต้นจากที่ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ สส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. ว่าครอบครองที่ดินพื้นที่ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน 711 ไร่ และมีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบ ว่าเป็นการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบ และเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ซึ่ง ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด และยื่นคำร้องให้ศาลฎีกาวินิจฉัย โดยเมื่อศาลรับคำร้อง ก็ได้มีคำสั่งให้ น.ส.ปารีณา ยุติการปฏิบัติหน้าที่ สส. ตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564

และในวันนี้ (7 เม.ย.65) ศาลฎีกาได้นัดอ่านคำพิพากษาในคดีนี้ หากศาลยกคำร้องจะทำให้ น.ส.ปารีณา กลับไปปฏิบัติหน้าที่ สส. ได้ตามเดิม แต่หากศาลตัดสินว่ามีพฤติการณ์ฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามคำร้องของ ป.ป.ช. จะส่งผลให้ น.ส.ปารีณา ต้องพ้นจากตำแหน่ง สส. นับตั้งแต่วันที่ถูกสั่งให้ยุติปฏิบัติหน้าที่ และต้องมีการเลือกตั้งซ่อม สส.เขต 3 จังหวัดราชบุรี อีกทั้งต้องดูด้วยว่าศาลฎีกาจะตัดสิทธิเลือกตั้งด้วยหรือไม่ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ศาลตัดสิทธิได้ไม่เกิน 10 ปี และหากผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิ จะไม่มีสิทธิลงรับเลือกตั้งทั้งการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น และไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆ

ทั้งนี้ คดีของ น.ส.ปารีณา ถือเป็นคดีแรกที่มีการอ่านคำตัดสินเอาผิด นักการเมืองทำผิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง และในวันนี้ น.ส.ปารีณา ไม่ได้เดินทางมารับฟังคำสั่งศาลด้วยตนเอง โดยได้ให้นายทิวา การกะสัง ทนายความ มารับฟังคำสั่งศาลแทน นายทิวาระบุว่า น.ส.ปารีณา พร้อมน้อมรับทุกคำตัดสินของศาล