7HDร้อนออนไลน์

BA.4 กับ BA.5 “โอมิครอน” น้องใหม่ เปลี่ยนแปลงจนคล้าย “เดลตา”

BA.4 กับ BA.5 “โอมิครอน” น้องใหม่ เปลี่ยนแปลงจนคล้าย “เดลตา”
วันนี้ (7 เม.ย.65) ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ผอ.กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงสายพันธุ์ย่อยโอมิครอน BA.2 ที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มที่หนามสไปค์จนคล้ายเดลตา ที่ตำแหน่ง L452R ว่าล่าสุดได้รับการตั้งชื่อเป็น BA.4 กับ BA.5

สำหรับการกลายพันธุ์นี้ ดร.อนันต์ เคยเปิดเผยว่า BA.2 สายพันธุ์ย่อยที่มีแนวโน้มสร้างความกังวลมากกว่า และไม่ใช่ตระกูล X เพราะไม่ได้เกิดจากการสลับสาย RNA ระหว่างสายพันธุ์ โดยสายพันธุ์นี้เริ่มมีการตรวจพบครั้งแรกที่ประเทศแอฟริกาใต้ ในเดือนม.ค.65 และ ล่าสุดมีการพบที่ประเทศเดนมาร์ก

ไวรัสสายพันธุ์นี้เป็น BA.2 ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มที่หนามสไปค์ 2 ตำแหน่ง คือ L452R และ F486V โดยตำแหน่งทั้ง 2 อยู่ในบริเวณที่ไวรัสใช้จับโปรตีนตัวรับเพื่อเข้าสู่เซลล์ (RBD) ทั้งคู่ โดยเฉพาะตำแหน่ง L452R เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็น signature ของไวรัสสายพันธุ์เดลตา เชื่อว่าเป็นตำแหน่งหนึ่งที่ทำให้เดลตามีคุณสมบัติเป็นสายพันธุ์น่ากังวล (หนีภูมิ แพร่ไว และ ก่อโรครุนแรง)

การที่ BA.2 มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มไปเหมือนกับเดลตา ทำให้มีคำถามว่าคุณสมบัติของ BA.2 ที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจาก BA.2 ดั้งเดิมหรือไม่ การประเมินคร่าวๆด้วยข้อมูลในปัจจุบันพบว่า BA.2-L452R-F486V อาจมีแนวโน้มที่แพร่กระจายได้ดีกว่า BA.2 ปกติ ตัวเลขที่ระบบคำนวณออกมาได้จะประมาณ 30% ถ้ามีแค่ L452R อย่างเดียวก็จะดีกว่า BA.2 ปกติประมาณ 20% ซึ่งอาจจะบอกได้ว่า การเปลี่ยนแปลงที่ขยับไปคล้ายเดลตามากขึ้น ช่วยให้ไวรัสวิ่งไวขึ้น