7HD ร้อนออนไลน์

รัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านมหกรรมไกล่เกลี่ย ลดหนี้ให้ประชาชนแล้วกว่า 1.5 พันล้านบาท

รัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านมหกรรมไกล่เกลี่ย ลดหนี้ให้ประชาชนแล้วกว่า 1.5 พันล้านบาท
วันนี้ (13 เม.ย.65) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามแนวทางของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะการแก้หนี้ครัวเรือน ซึ่งกำหนดให้ปี พ.ศ. 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาหนี้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มหนี้ 

น.ส.รัชดา กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมเป็นกระทรวงหลักด้านการอำนวยความยุติธรรม ได้นำนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ไปดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ผ่านการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ที่มีกรมบังคับคดี  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสถาบันการเงินต่างๆ  โดยได้ลงพื้นที่ในหลายจังหวัดเพื่อไกล่เกลี่ยหนี้สิน ก่อนฟ้อง และหลังศาลพิพากษา ซึ่งหนี้ที่ประชาชนประสบปัญหาหลัก ๆ คือ บัตรเครดิต สินเชื่อรถยนต์ และ หนี้ กยศ.

ที่ผ่านมาได้มีการจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนแล้ว 4 ครั้ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา สงขลา และนครศรีธรรมราช สามารถช่วยเหลือประชาชนได้แล้วกว่า 8,000 คน โดยเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ทั้งในส่วนของ กยศ. และสถาบันการเงิน สามารถลดมูลหนี้ได้ถึง 279 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ ค่าใช้จ่ายประชาชนในการดำเนินคดีได้ถึง 404 ล้านบาท ขณะที่การไกล่เกลี่ยหนี้ หลังมีคำพิพากษา ทั้งในส่วนของ กยศ. และสถาบันการเงิน สามารถลดมูลหนี้ได้ถึง 1.2 พันล้านบาท รวมการช่วยเหลือในงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครัวเรือน สามารถลดหนี้สินให้ประชาชนได้แล้วกว่า 1.5 พันล้านบาท

"สำหรับประชาชน ที่ต้องการเข้าร่วมไกล่เกลี่ยหนี้ขอให้ติดตามรายละเอียดจากกระทรวงยุติธรรมซึ่งจะยังคงเดินหน้าไกล่เกลี่ยหนี้สินไปยังทุกจังหวัด โดย “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน” ครั้งต่อไป จะจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ในวันที่ 28 เมษายน 2565 นี้ รัฐบาลยืนยันจะช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเป็นธรรม ทำให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ และลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้ ลดการฟ้องคดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น