7HD ร้อนออนไลน์

ศปถ. สรุปรวม 3 วัน ช่วง 7 วันเฝ้าระวังอันตราย เกิดอุบัติเหตุรวม 869 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 113 คน ผู้บาดเจ็บ 853 คน

วันนี้ (14 เม.ย.65) ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 (ศปถ.) สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 13 เมษายน 2565 วันที่ 3 ของการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" พบว่า เกิดอุบัติเหตุ 331 ครั้ง จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ กาญจนบุรีและเชียงใหม่ (15 ครั้ง) มีผู้เสียชีวิต 40 คน จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ สมุทรสาคร (5 คน) และมีผู้บาดเจ็บ 323 คน จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ กาญจนบุรี (15 คน)

62579e533dbf21.56236264.jpg

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 30.51 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 30.21 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 81.36 รถปิกอัพ 7.10 ส่วนใหญ่เกิดบนถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 38.97 ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 35.95 บริเวณจุดเกิดเหตุเป็นทางตรง ร้อยละ 75.53 และช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 17.01 – 18.00 น. ร้อยละ 10.27 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอยู่ในช่วงอายุ 20 – 29 ปี ร้อยละ 22.59
 
โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 1,903 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 56,270 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 413,877 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 79,025 ราย มีความผิดฐานไม่มีใบขับขี่  22,297 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 20,771 ราย

สำหรับสถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสม 3 วัน (วันที่ 11 – 13 เมษายน 2565) เกิดอุบัติเหตุรวม 869 ครั้ง จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ ขอนแก่นและนครศรีธรรมราช (33 ครั้ง) มีผู้เสียชีวิต 113 คน จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ สมุทรสาคร (6 คน) และผู้บาดเจ็บ 853 คน จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (36 คน) ส่วนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตรวม 27 จังหวัด โดยสาเหตุหลักยังคงเกิดจากการขับรถเร็วและการดื่มแล้วขับ ทั้งนี้ พฤติกรรมเสี่ยง ที่ทำให้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด คือ ไม่สวมหมวกนิรภัย  

62579e53559453.45502862.jpg

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กล่าวว่า จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตในช่วง 3 วันที่ผ่านมา พบว่า รถจักรยานยนต์เป็นประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด โดยมีสาเหตุสำคัญจากการขับรถเร็ว และพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตและบาดเจ็บ คือการขับขี่จักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย ส่งผลให้มีอัตราการเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ ค่อนข้างสูง ประกอบกับวันนี้เข้าสู่วันที่ 2 ของช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางถึงจุดหมายและท่องเที่ยวในพื้นที่แล้ว ทำให้ถนนสายรองและเส้นทางในชุมชนหมู่บ้านเกิดอุบัติเหตุสูง
ศปถ.จึงได้เน้นย้ำให้จังหวัดปรับมาตรการ และวางแผนจัดตั้งจุดตรวจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เน้นการปฏิบัติงานบนเส้นทางสายรองด่านชุมชน จุดตรวจ และจุดสกัด โดยเฉพาะบริเวณสถานที่จัดงานสงกรานต์ตามประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่ เพื่อป้องปรามผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง โดยเฉพาะดื่มแล้วขับและขับรถเร็วในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นพิเศษ

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ประเทศไทยตอนบนอาจมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ซึ่งสภาพถนนเปียกลื่นและทัศนวิสัยในการขับขี่ไม่ดี อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จึงขอฝากเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง และสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่และโดยสารยานพาหนะ รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การเดินทางมีความปลอดภัย