ห้องข่าวภาคเที่ยง

ค่าฝุ่น แตะระดับสีแดงพื้นที่ชายแดนแม่สาย จ.เชียงราย

ห้องข่าวภาคเที่ยง - อากาศร้อนอบอ้าว และยังมีการเผาป่าต่อเนื่อง ทำให้มีหมอกควันลอยปกคลุมหลายจังหวัดภาคเหนืออีกครั้ง โดยค่าฝุ่น PM2.5 แตะระดับสีแดง ในพื้นที่ 2 จังหวัด

ภาพมุมสูงบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ด้านอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย วันนี้อากาศร้อนอบอ้าว มีหมอกควันลอยต่ำ ปกคลุมหนาแน่นไปทั่วบริเวณ ทัศนวิสัยการมองเห็นต่ำ ค่าฝุ่น PM2.5 พุ่งไปอยู่ในระดับสีแดง ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่แม่สาย เริ่มได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟป่า โดยเฉพาะพ่อค้า-แม่ค้า ที่ค้าขายอยู่บริเวณใกล้กับด่านพรมแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก หลายคนบอกตรงกันรู้สึกแสบตาแสบจมูกจนทำให้นอนไม่ค่อยหลับ แต่บางคนได้ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศไว้ในบ้านแล้ว ทำให้ความรุนแรงลดลงมากสาเหตุนั้นเชื่อว่าน่าจะเกิดการไฟป่าที่เกิดขึ้นตามป่าเขาในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งช่วงนี้อยู่ในช่วงการเตรียมพื้นที่เพื่อการเพาะปลูก  

กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือหลายจังหวัด อยู่ในระดับคุณภาพดีมากถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยค่าเฉลี่ยค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ระหว่าง 37-107 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยเมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ อยู่ในระดับสีแดง 2 จังหวัด คือ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนอีกหลายจังหวัดส่วนใหญ่อยู่ระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ