7HDร้อนออนไลน์

สงกรานต์ 7 วันอันตราย เมาแล้วขับถูกจับคุมประพฤติ สูงถึง 7,141 คดี

วันนี้ (18 เม.ย.65) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึงสถิติคดีเข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติวันสุดท้ายของ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ 17 เม.ย.65 มีคดีรวมทั้งสิ้น 1,337 คดี จำแนกเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 1,222 คดี ติด EM 2 คน และขับเสพ 115 คดี จังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุดมี 2 จังหวัดได้แก่ สุรินทร์และกรุงเทพ จำนวน 398 คดี อันดับสองจังหวัดเชียงราย จำนวน 343 คดี และอันดับสามจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 330 คดี 

625cdd66b41e33.07575154.jpeg

สรุปสถิติ 7 วันอันตรายระหว่างวันที่ 11 – 17 เม.ย.65 คดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติมีคดีรวมทั้งสิ้น 7,925 คดี จำแนกเป็น
คดีขับรถขณะเมาสุรา 7,141 คดี  คิดเป็น 90.11%
คดีขับเสพ                   765 คดี  คิดเป็น 9.65%
คดีขับรถประมาท           19 คดี  คิดเป็น 0.24%

625cdd56b2e466.82206928.jpeg

ศาลสั่งติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือกำไล EM คดีขับรถขณะเมาสุรายอดสะสม 7 วัน จำนวนทั้งสิ้น 13 คน ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี (สาขาเดชอุดม) 10 คน รองลงมาสุโขทัย 3 คน โดยมีเงื่อนไขห้ามออกจากที่พักอาศัย ตั้งแต่เวลา 19.00 น. – 05.00 น. เป็นเวลา 7 วัน ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราช่วงสงกรานต์ ปี 64 จำนวน 6,061 คดี ปี 65 จำนวน 7,141 คดี สถิติคดีเพิ่มขึ้น 1,080 คดี คิดเป็น 17.82%