7HD ร้อนออนไลน์

แพงจนท้อ! ราคาวัสดุก่อสร้างแพงขึ้นทุกรายการ โดยเฉพาะเหล็กราคาพุ่งขึ้น 35%

แพงจนท้อ! ราคาวัสดุก่อสร้างแพงขึ้นทุกรายการ โดยเฉพาะเหล็กราคาพุ่งขึ้น 35%
วันนี้ (20 เม.ย.65)  ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  เปิดเผยว่า  ปัจจุบันราคาวัสดุก่อสร้างปรับเพิ่มขึ้นเกือบทุกรายการ โดยเฉพาะราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก เพิ่มขึ้นถึง  35%  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน  ซึ่งทั้ง 2 ประเทศเป็นแหล่งวัตถุดิบเหล็กแหล่งใหญ่ของโลก  เมื่อเกิดสงครามขึ้น ทำให้กำลังการผลิตลดลง เกิดปัญหาเหล็กขาดแคลน

นอกจาก ราคาเหล็กที่แพงขึ้นแล้ว ต้นทุนการก่อสร้างอื่น ๆ ปรับขึ้นเช่นกัน
หมวดงานออกแบบก่อสร้างและงานระบบ
งานวิศวกรรมโครงสร้าง เพิ่มขึ้น 12%  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น  5.4%  เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564 ซึ่งงานวิศวกรรมโครงการคิดเป็น 28.9% ของหมวดงานออกแบบและงานระบบ
- งานสถาปัตยกรรม มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564 (QoQ) โดยมีสัดส่วนร้อยละ 64.5 ของหมวดงานออกแบบและงานระบบ
- งานระบบสุขาภิบาล มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564 (QoQ) โดยมีสัดส่วนร้อยละ 2.9 ของหมวดงานออกแบบและงานระบบ
- งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564 (QoQ) โดยมีสัดส่วนร้อยละ 3.7 ของหมวดงานออกแบบและงานระบบ 

หมวดวัสดุก่อสร้าง
- ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ราคาเพิ่มขึ้น  4.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้น 7.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564
- ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ราคาเพิ่มขึ้น  6.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564
- เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ราคาเพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้น 18.2% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564
- กระเบื้อง ราคาลดลง -3.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและลดลง -3.%
- สุขภัณฑ์ ราคาเพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564
- อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ราคาเพิ่มขึ้น 6.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564
- วัสดุก่อสร้างอื่นๆ ราคาเพิ่มขึ้น  8.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้น 4.5%  เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564  
        
หมวดแรงงาน ค่าแรงงานไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน จัดทำขึ้นเพื่อใช้วัดความเปลี่ยนแปลงของราคาค่าก่อสร้างบ้านที่ประชาชนจ้างผู้รับเหมาเป็นผู้ก่อสร้างคราวละ 1 หลัง แต่ไม่สามารถใช้วัดความเปลี่ยนแปลงของราคาค่าก่อสร้างบ้านจัดสรรที่สร้างโดยผู้ประกอบการซึ่งจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างคราวละหลายๆ หลังได้