7HDร้อนออนไลน์

ขยะติดเชื้อทั้งนั้น “หมอแล็บแพนด้า” เตือนไม่สะสม ATK ขึ้นขีดเดียวใส่กรอบโชว์

ขยะติดเชื้อทั้งนั้น “หมอแล็บแพนด้า” เตือนไม่สะสม ATK ขึ้นขีดเดียวใส่กรอบโชว์
วันนี้ (22 เม.ย.65) ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์ชื่อดัง เจ้าเพจ "หมอแล็บแพนด้า" แจ้งเตือนว่า ตอนนี้หลายคนเริ่มเอา ATK ไปใส่กรอบโชว์  ประมาณว่ารอดทุกซีซัน อย่าทำตามนะครับ ไม่ว่าผลตรวจจะเป็นลบหรือบวกก็ต้องรีบกำจัดทิ้งไป เนื่องจากชุดตรวจ ATK ถือเป็นขยะติดเชื้อ เพราะปนเปื้อนสารคัดหลั่ง น้ำมูก หรือน้ำลาย ที่ใช้ทดสอบ มันคือขยะติดเชื้อ ถ้าตรวจแล้วไม่ว่าจะขึ้น 2 ขีด หรือขีดเดียว ควรจัดการเหมือนกัน เพราะอาจเป็นผลลบปลอม ผลลบปลอมก็คือร่างกายเรามีเชื้อนั่น แต่ ATK ตรวจแล้วขึ้นขีดเดียว มันตรวจหาเชื้อไม่เจอหรือมีเชื้อน้อย

"การเก็บ ATK เอาไว้ยังเป็นแหล่งสะสมเชื้อ ไม่ใช่แค่โควิด แต่มันจะเป็นการกระจายเชื้อชนิดอื่นๆ ไปให้คนรอบข้างได้ โดยวิธีการกำจัดที่ถูกต้องคือ ควรฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือราดด้วยผงฟอกขาว แล้วมัดปากถุงให้แน่น ถ้าทำได้ให้แยกทิ้งจากขยะทั่วไป อย่าเอามาสะสมเด็ดขาด"

ก่อนหน้านี้ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ขอความร่ววมือประชาชนกำจัดชุดตรวจ ATK อย่างถูกวิธี เนื่องจากชุดตรวจ ATK ส่วนที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง น้ำมูก หรือน้ำลาย ที่ใช้ทดสอบ ถือเป็นขยะติดเชื้อไม่ควรทิ้งลงถังขยะทันที ไม่ว่าจะขึ้น 2 ขีด หรือขีดเดียว ควรจัดการเหมือนกัน