ห้องข่าวภาคเที่ยง

คิวเคลมประกัน เจอจ่ายจบ เต็มยาวถึง 28 เม.ย.2565

ห้องข่าวภาคเที่ยง - เช้านี้บรรยากาศผ่อนคลายลงมาก สำหรับการเรียกร้องสินไหมชดเชยประกันโควิด-19 แบบ "เจอจ่ายจบ" หลังเจ้าหน้าที่เข้าจัดระเบียบและชี้แจงเรื่องการจองคิว ซึ่งขณะนี้คิวถูกจองเต็มยาวถึง วันที่ 28 เมษายน แล้ว 

กองทุนประกันวินาศภัย ประกาศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กรณีการเดินทางเข้ายื่นเรียกร้องค่าสินไหมชดเชย หรือยื่นคำทวงหนี้ บริษัทอาคเนย์ประกันภัย และบริษัทไทยประกันภัย กรณีทำประกันโควิด- 19 แบบ "เจอจ่ายจบ" ว่าเจ้าหน้าที่ได้แจกบัตรคิว สำหรับการเดินทางมายื่นเอกสารด้วยตัวเอง หรือ วอล์กอิน ซึ่งตามเกณฑ์จะแจกคิววันละ 500 คน เฉพาะส่วนนี้ให้บริการเต็มยาวถึงวันที่ 28 เมษายน 2565 และจะเปิดแจกบัตรคิววอล์กอินอีกครั้ง วันที่ 29 เมษายน 2565 ซึ่งบรรยากาศเช้านี้ ที่สวนลุมไนท์บาซาร์ ถนนรัชภาภิเษก ดูผ่อนคลายลง ไม่แออัดเหมือนเมื่อวานนี้

นอกจากการวอล์กอิน ประชาชนที่ต้องการยื่นเคลมประกันของทั้ง 2 บริษัท สามารถเข้าจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน QueQ ซึ่งเปิดรับจองคิววันละ 1,000 คน ย้ำว่า สามารถไปยื่นที่สำนักงาน คปภ.ทั่วประเทศ ได้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคมนี้