เช้านี้ที่หมอชิต

เพิ่มเงินพิเศษช่วยผู้สูงอายุช่วงโควิด-19

เช้านี้ที่หมอชิต - ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุ คนละ 100-250 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายนนี้ รวมเป็น 700-1,250 บาทต่อเดือน ตามช่วงอายุ ซึ่งจะมีผู้ได้รับสิทธิ์มากกว่า 10 ล้านคน คิดเป็นวงเงินมากกว่า 8,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากรายได้ที่ลดลงของผู้สูงอายุ ทั้งจากการทำงาน และ รายได้จากลูกหลาน

ขยายเวลายกเว้นภาษี 50% หนุนเอกชนซื้อชุดตรวจ ATK
และยังมีข่าวดีสำหรับบรรดาบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีรายจ่ายเพิ่มจากการซื้อชุดตรวจ ATK เพราะรัฐบาลได้ขยายเวลามาตรการยกเว้นภาษีเงินได้ 50% ของรายจ่ายดังกล่าวออกไปจนถึงสิ้นปีนี้ เพราะเข้าใจดีถึงความจำเป็นที่ต้องใช้ชุดตรวจมากขึ้น สำหรับพนักงานหรือลูกจ้าง ซึ่งคาดว่ารัฐจะสูญเสียรายได้ประมาณ 1,700 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังขยายเวลามาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการบริจาคเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 การนำเข้ายา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ต้านโควิด-19 สำหรับบริจาคเป็นสาธารณกุศล ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วย

รัฐบาล เร่งผลักดัน อำนาจละมุน
อีกประเด็นที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กำชับให้คณะรัฐมนตรี และ ทุกหน่วยงานเร่งขับเคลื่อน นั่นคือ Soft Power หรือ ในภาษาไทยใช้คำว่า "อำนาจละมุน" อาจจะฟังดูหวานแหวว แต่เป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างโอกาสให้กับประเทศ นอกจาก เสื้อผ้า อาหาร ศิลปะ และ วัฒนธรรมแล้ว กีฬาอย่างมวยไทย ก็เป็นศาสตร์อีกแขนงที่ภาครัฐต้องการผลักดัน