เจาะประเด็นข่าว 7HD

ตีตรงจุด : กทม. พบผู้สูงอายุป่วยติดเตียง กว่า 4,000 คน

เจาะประเด็นข่าว 7HD - ตีตรงจุด เรื่องของผู้สุงอายุ หนึ่งปัญหาที่ผู้สูงอายุต้องพบเจอก็คือการเจ็บป่วย เมื่อป่วยแล้วจะรักษาให้หายดีก็ยากขึ้น บางคนสุดท้ายกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง และมีปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องของการดูแล วันนี้ คุณปราโมทย์ คำมา จะพาลงพื้นที่ไปยังเขตทุ่งครุ สำรวจความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ปัจจุบันมีการดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้อย่างไร ติดตามจากรายงาน

การเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนปรารถนา แต่ก็ต้องยอมรับสภาพเมื่อร่างกายไปต่อไม่ไหว คุณยายท่านนี้ อายุ 80 ปี ป่วยเป็นโรคความดัน ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่ได้ออกไปไหนมาไหนมากว่า 10 ปีแล้ว ก่อนที่คุณแม่จะเป็นผู้ป่วยติดเตียง อนุวัตร สะมัน เคยดูแลพ่อที่ป่วยติดเตียงมา 5 ปี ก่อนพ่อจะจากไป แต่ประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุป่วยติดเตียงที่รวมแล้วเป็นเวลากว่า 15 ปี ก็ไม่เคยเป็นเรื่องง่ายสำหรับเขา

แม้จะเหนื่อยแค่ไหน แต่การดูแลแม่เป็นสิ่งที่ทอดทิ้งไม่ได้ เขาจึงเลือกทำงานขับวินรับจ้าง ที่เป็นอาชีพอิสระ สามารถแบ่งเวลามาดูแลแม่ได้

แต่หากครอบครัวไหนมีสมาชิกในบ้านหลายคน การดูแลก็อาจจะทำได้ง่ายขึ้น และคนดูแลก็เหนื่อยน้อยลง เพราะมีหลายคนก็มีหลายมือช่วยกัน การมีสมาชิกหลายคนยังส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้ป่วย ทำให้ไม่เหงา ไม่รู้สึกถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียว แม้ร่างกายจะไม่ไหว แต่หัวใจยังสบายดี

ผู้สูงอายุป่วยติดเตียงหลายคนมีลูกหลานพร้อมหน้า มีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่เหมาะสม นั่นนับเป็นความโชคดี แต่ไม่ใช่กับคุณยายอายุ 75 ปี คนนี้ ที่อาศัยอยู่ในบ้านสภาพทรุดโทรมกับหลานสาวอายุ 12 ปี เพียงลำพัง

ขาที่เริ่มเดินไม่ได้กับหลานที่กำลังโตเป็นสาว ไร้ญาติพี่น้อง ไม่มีรายได้ นอกจากเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ รวมเดือนละพันกว่าบาท นั่นเป็นความทุกข์ใจอย่างหนักของคุณยาย ตอนนี้ก็มีแต่คนในชุมชน อาสาสมัคร และศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ที่หมุนเวียนกันมาสอดส่อง

ข้อมูลจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รายงายว่ามีผู้สูงอายุป่วยติดเตียงในพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 4,000 ราย และมีการแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มติดสังคม ติดบ้าน และติดเตียง จุดมุ่งหมายสูงสุดคือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุอยู่ในกลุ่มติดสังคมหรือติดบ้านให้ได้นานที่สุด

สิ่งสำคัญที่สุดของการอยู่กับผู้สูงอายุป่วยติดเตียง คือการปรับตัว และเข้าใจในธรรมชาติของผู้สูงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงไป แต่สำคัญกว่านั้นคือการรักษาความสัมพันธ์ให้เหนียวแน่น และดูแลท่านทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของผู้สูงอายุ จึงไม่ได้อยู่ที่นโยบายรัฐอย่างเดียว แต่อยู่ที่ครอบครัวด้วย

ติดตามทุกความเคลื่อนไหว เลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ : www.ch7.com/bangkokelection